Turvallisuustoimintaa johdetaan turvallisuuskulttuurin kautta

Turvallisuuskulttuuri ja sen kehittäminen on ollut kuuma puheenaihe yrityspiireissä jo pidemmän aikaa. Aikaisemmin yritykset ovat johtaneet turvallisuutta lopputulosta kuvaavien mittareiden kuten tapaturmataajuuden tai ansionmenetysten avulla, ja edistyneemmissä yrityksissä ennakoivien mittareiden kuten turvallisuushavaintojen avulla. Mittarit ovat tärkeitä yrityksen johtamistoiminnan kannalta, mutta pelkkä kovien numeroiden kautta johtaminen ei ole enää tätä päivää. Mikä sitten on turvallisuuskulttuurin merkitys yrityksen turvallisuudelle?

Turvallisuuskulttuuri kuvaa ihmisten ja koko organisaation asenteita sekä suhtautumista turvallisuuteen. Se kuvaa myös toimintaan osallistumisen laajuutta sekä henkeä, joka organisaatiossa turvallisuuden ympärillä on. Se on siis käytännössä perusta, jolle koko turvallisuustoiminta rakennetaan ja sen merkitys kasvaa mitä pidemmällä organisaation turvallisuuskehitys on”, kuvailee turvallisuuskulttuurin merkitystä Raide-Jokerin turvallisuuspäällikkö Marko Salomäki.

Turvallisuuskulttuuria tulee johtaa aivan kuten muutakin liiketoimintaa, mutta miten johtaminen sitten onnistuu?

Ensinnäkin tulee tuntea turvallisuuskulttuurin nykytaso, jotta toimintaa voi kehittää sekä johtaa. Nykytason tunteminen taas vaatii turvallisuuskulttuurin mittaamista. Jos et tunne nykytasoa, se on kuin ajaisit autoa silmät kiinni”, kommentoi Salomäki.

Markolla on omakohtaista kokemusta Kiwan kanssa suoritetusta turvallisuuskulttuurimittauksesta ja palaute on pelkästään positiivista:

Suoritimme koko organisaation kattavan turvallisuuskulttuurin mittaamisen verkkokyselynä. Kyselyyn vastaaminen QR -koodin ja linkin kautta anonyymisti sujui helposti ja mahdollisti koko henkilöstön sekä myös alihankkijoiden osallistumisen. Tämä on äärimmäisen tärkeää, jotta päästään pulssille koko organisaation tilanteesta ja saadaan laadukkaat tulokset.”, valaisee Salomäki omia kokemuksia.

Nimenomaan tulokset olivat se, mistä Salomäki antaa Kiwalle eniten kiitosta.

Kyselyn toteuttaminen sujui nopeasti ja meillä oli laadukas raportti käsissämme muutamassa viikossa kyselyn aloittamisen jälkeen. Kiwa oli paneutunut tuloksiin huolellisesti ja pureksinut hyvin esille vahvuudet ja heikkoudet sekä tehnyt toimenpide-ehdotuksia. Näiden pohjalta oli helppo lähteä omassa organisaatiossa viemään asioita eteenpäin”, toteaa Salomäki.

Turvallisuuskulttuurin kehittämisen kannalta on tärkeää määrittää tavoitteet sekä seurata niiden toteutumista. Yksi tärkeä osa kehityksen onnistumisen arvioinnissa on turvallisuuskulttuurin tason seurannan säännöllisyys.

Jotta toimenpiteiden todellista vaikutusta turvallisuuskulttuuriin voidaan arvioida, tulee kulttuurimittauksen olla jatkuva prosessi, jonka avulla tilannetta päästään seuraamaan ja toimintaa kehittämään. Oma näkemykseni on, että mittaus on syytä uusia vuosittain”, arvioi Marko Salomäki seurannan tärkeyttä.

Lue lisää Kiwan tajoamasta Turvallisuuskulttuurin mittaamispalvelusta