Yleinen

Impact mukana EuroSafety 2022 -messuilla

Työturvallisuusalan kansainvälinen ammattitapahtuma EuroSafety 2022 järjestettiin 13.–15.9. Tampereella ja Impact oli mukana tapahtumassa omalla osastollaan. Kolmipäiväisen, hyvätunnelmaisen tapahtuman aikana saimme paljon kasvokkain kohtaamisia ja hyviä keskusteluja...

lue lisää

Turula Engineering

Aitoa vaikutusta ja tehokkuutta turvallisuus- sekä laatutoimintaan Impactin avulla Turula Engineering otti Impact -järjestelmän käyttöön vuonna 2019, jolloin he lähtivät keskittämään turvallisuus- ja laatutoimintoja yhden tehokkaan ratkaisun alle. "Etsimme...

lue lisää

Metso Oyj

Impact parantamaan turvallisuuden kehittämistä Metson Tampereen tehtaan käyttöön valittiin Impact -järjestelmä, koska silloiset käytössä olleet järjestelmät eivät tarjonneet heille sopivia työturvallisuuden kehittämiseen tarvittavia työkaluja. “Ensisijaisesti etsimme...

lue lisää

Savon Voima

Impact auttoi Savon Voimaa monikymmenkertaistamaan turvallisuushavaintojen määrän Savon Voima otti Impact -turvallisuusjärjestelmän käyttöön kesällä 2016. Uuden järjestelmäratkaisun myötä haluttiin siirtyä kohti kokonaisvaltaista riskienhallinta, turvallisuuskehitys...

lue lisää

Rudus Oy

Helpompaa tilastointia ja valvontaa Impact-järjestelmän avulla Vaikka uutta opittavaa oli paljon, sujui Impactin käyttöönotto Toropaisen mukaan ilman suurempia ongelmia siitäkin huolimatta, että mobiiliraportointijärjestelmä otettiin käyttöön kerralla koko...

lue lisää

Finnsementti Oy

Havaintojen käsittelyn ja korjaavien toimenpiteiden varmistamisen merkittävä parantuminen Impactin avulla Finnsementin vanha turvallisuushavaintojen käsittelyjärjestelmä sai väistyä Impactin tieltä yrityksen Intranetin uudistuksen yhteydessä. ”Vanha...

lue lisää

Skanska

Tehokkuutta ja laatua TR-kierrosten tekemiseen Skanskalla päätettiin siirtyä pois TR-kierrosten paperilomakkeista ja ottaa käyttöön sähköinen HSE järjestelmä kentältä saadun palautteen perusteella. Paperityön vähenemisen lisäksi valokuvien ottamiseen ja raporttiin...

lue lisää

Viafin GAS

Impact on joustava työkalu toiminnan ja turvallisuuden kehittämiseen Viafin Service on teollisuuden rakentamiseen ja kunnossapitoon erikoistunut konserni, jolla on seitsemäntoista yksikköä Suomen merkittävimmissä teollisuuden keskittymissä. Viafin GAS liittyi osaksi...

lue lisää

6 askelta kohti parempaa turvallisuuskulttuuria

Turvallisuuskulttuuri on sekä näkyvä että näkymätön osa organisaation arkea ja ehdoton edellytys turvalliseen työntekoon. Ilmiönä turvallisuuskulttuuri on alati muuttuva ja siinä yhdistyvät sosiaaliset ilmiöt työyhteisössä, yksilölliset psykologiset tekijät sekä...

lue lisää