Skanska

Tehokkuutta ja laatua TR-kierrosten tekemiseen

Skanskalla päätettiin siirtyä pois TR-kierrosten paperilomakkeista ja ottaa käyttöön sähköinen HSE järjestelmä kentältä saadun palautteen perusteella. Paperityön vähenemisen lisäksi valokuvien ottamiseen ja raporttiin liittämiseen kaivattiin helpotusta; kuva kun kertoo paljon enemmän kuin teksti. Skanskan työturvallisuusasiantuntija Mari Korpela kertoo, että mobiilijärjestelmän valintaprosessissa haastateltiin kaikkiaan kymmenkunta toimittajaa. Järjestelmissä oli eroavaisuuksia yksityiskohtien osalta, kuten esimerkiksi siinä, että voiko puutteisiin lisätä vakiokommentteja; muuten itse TR-lomakkeen täyttäminen oli useimmissa järjestelmissä toteutettu samankaltaisesti.

Opettavainen pilotointivaihe

Haastattelujen jälkeen kymmenestä toimittajasta kolme valittiin työmailla tapahtuvaan pilotointivaiheeseen. Korpela kertoo, että jatkoon menneitä järjestelmiä pilotoitiin usealla työmaalla useiden kuukausien ajan. Pilotoinnin aikana huomattiin, että sähköinen HSE järjestelmä, mikä toteuttaisi kaikki toiveet sataprosenttisesti, on vaikeaa löytää. Impact osoittautui pilotoinnin aikana kuitenkin odotettuakin hyödyllisemmäksi, kun uusia käyttökohteita järjestelmälle löytyi useita. ”Kentältä tullut palaute vahvisti, että oli oikea aika ottaa käyttöön Impactin mobiiliraportointijärjestelmä”, Korpela vahvistaa.

Valinnan painopisteinä kehityshalukkuus, nopeus sekä yhteistyön sujuvuus

Järjestelmän monipuoliset käyttömahdollisuudet sekä jatkuvat kehitysmahdollisuudet olivat ykköstekijöiden joukossa päätöksenteossa. Pilotoinnin päädyttyä järjestelmätoimittajan valinnassa painotettiin erityisesti toimittajan kehityshalukkuutta, nopeutta sekä yhteistyön sujuvuutta. ”Lisäksi halusimme toimittajan jakavan ajatuksemme, että kentällä käytettävät työkalut tulee pitää mahdollisimman yksinkertaisina”, Korpela toteaa.

Näiden kriteerien perusteella Skanska päätyi käyttäjäystävälliseen Impact -järjestelmään. Järjestelmän kehitysnopeus sai Skanskalaisilta kiitosta: Kun pilotin aikana huomattiin, että selaimen kautta tapahtuva käyttö ei aluksi ollut työmaille riittävän varma, Impact lisäsi järjestelmään IOS/Android sovelluksen 100-prosenttisella offline-tuella. ”Impactin sähköinen HSE järjestelmä oli myös huomattavasti muokattavampi kuin muilla toimittajilla, esimerkiksi omien pohjien luomisen osalta”, Korpela huomauttaa.

Mobiilikäyttöliittymä miellyttää henkilöstöä

Henkilöstölle järjestelmää ei ole juurikaan tarvinnut markkinoida, sillä kiinnostus mobiilijärjestelmää kohtaan on tullut kentältä. Yhtiö on aloittanut turvallisuushavaintojen keruun pilotoinnin QR-koodien avulla, ja niiden kautta tullut turvallisuushavaintojen raportointi on saanut hyvän vastaanoton. TR-kierrosten lisäksi Skanska on vienyt järjestelmään myös muita työmailla tehtäviä kierroksia, sekä MVR- ja Asfalttimittarin. Turvallisuushavaintojen keräämisen lisäksi yhtiö suunnittelee vika- ja puutelistausten viemistä järjestelmään; täten sijaintitiedon voisi merkata suoraan työmaan PDF-pohjakuviin.

Impactin asiakaspalveluun ja tukeen ollaan tyytyväisiä, ja yhteistyö on sujunut molemmin puolin helposti ja vaivattomasti.

Haastateltu

Mari Korpela

Työturvallisuusasiantuntija

Skanska