Savon Voima

Savon Voiman historia ja juuret ovat syvällä Pohjois-Savossa, jossa yhtiö perustettiin vuonna 1947 yhdistämällä paikallisia sähkölaitoksia. Tänä päivänä Savon Voima on monipuolisia energiapalveluita tarjoava konserni ja Itä-Suomen tunnetuin energia-alan brändi. Kukapa sitä päivittäin miettisi mistä sähkö ja lämpö tulee? Eikä tarvitsekaan, me huolehdimme siitä, että arki on sujuvaa, ympäristöä kuormittamatta. Etenemme voimalla kohti hiilineutraalia sähkön ja lämmön tuotantoa – vuonna 2030 Savon Voima on kokonaan hiilineutraali.

Impact auttoi Savon Voimaa monikymmen­kertaistamaan turvallisuus­havaintojen määrän

Savon Voima otti Impact -turvallisuusjärjestelmän käyttöön kesällä 2016. Uuden järjestelmäratkaisun myötä haluttiin siirtyä kohti kokonaisvaltaista riskienhallinta, turvallisuuskehitys sekä työturvallisuus kehitystä. Edellisen järjestelmän aikana käytössä olleista erillisistä Exceleistä ja tarkistuslistojen pyörittelystä haluttiin päästä eroon.

Turvallisuuden toimenpiteet keskitettiin Impactiin, jolla kerätään työturvallisuus, ympäristö, laatu ja tietoturva havainnot sekä kirjataan turvallisuustuokiot, havaintokierrokset ja riskienarvioinnit. Saavutetut tulokset ovat olleet erinomaisia ja erityisesti turvallisuushavainnoissa ollaan otettu valtava harppaus eteenpäin:

”Edellisen turvallisuusjärjestelmän aikana saimme joitain kymmeniä kappalaita havaintoja vuodessa. Impactin ensimmäisenä vuonna (2017) havaintoja tuli 504 kappaletta” kertoo Savon Voiman työsuojelupäällikkö Valtteri Partanen.

Partasen mukaan Impact on auttanut turvallisuuden kehittämisessä. ”Järjestelmällä on totta kai ollut iso vaikutus turvallisuuskulttuurin kehittämisessä. Helppokäyttöisyys madaltaa työntekijöiden kynnystä tehdä havaintoja.” Turvallisuushavainnot, niiden käsittely, korjaavat toimenpiteet sekä palautteen antaminen kehittävät turvallisuutta ennakoivasti ja antavat samalla työntekijöille erinomaisen mahdollisuuden osallistua turvallisuuden kehittämiseen.

Esimiehillä on aina mukana puhelin, jonka kautta havainnot esimerkiksi havaintokierrokselta on helppo tehdä saman tien paikan päältä Impactiin räätälöityyn lomakkeeseen. ”Esimies valitsee lomakkeelta oikean kohteen, kirjoittaa huomion, ottaa valokuvia tai videon liitteeksi ja määrittää korjaavat toimenpiteet. Esimiehet pitävät myös turvallisuustuokioita, jotka he raportoivat Impactin järjestelmän kautta. Tämä järjestely on koettu erittäin toimivaksi ja tuokiotkin pidetään aina ajallaan” iloitsee Partanen.

Savon Voima on ottanut valtavia harppauksia turvallisuus­kulttuurin kehittämisessä

Savon Voimalla on vahva turvallisuuskulttuuri ja työturvallisuus, joita kehitetään jatkuvasti sisäisellä viestinnällä ja turvallisuusasioiden täydellisellä läpinäkyvyydellä. Turvallisuuskulttuurin takana piilee ajatus siitä, ”että jokainen työntekijä pääsisi terveenä töistä kotiin ja työ pitää saada suorittaa turvallisesti.”

Savon Voima on tehostanut viestintää ottamalla käyttöön infonäyttöjä, joissa on kuukausittain vaihtuva turvallisuusteema. Näytöstä löytyy myös QR-koodi, jolla kuka tahansa pääsee raportoimaan havaintoja suoraan Impactiin. ”Työntekijät ovat hyvin omaksuneet raportointitavan ja monet ovat tallentaneet QR-koodin puhelimen pikakuvakkeeksi”, kertoo Partanen.

Tavoitteet ja mittaristot rakentuvat kätevästi Impactin ympärille

Raportointi oli yksi keskeisimmistä haasteista ennen uuden järjestelmän käyttöönottoa. ”Analytiikka Impactissa on älyttömän helppo käyttää. Sieltä saa nopeasti ja helposti tietoa raportille, jotta voi viestiä sisäisesti ja johtoryhmälle missä mennään. Otan raportit suoraan sieltä”, Partanen kertoo. Impactin työkalujen ympärille on ollut helppoa rakentaa mittaristo turvallisuuden johtamiseen.

Impactin kautta tulevia turvallisuushavaintoja myös käsitellään organisaatiossa. ”Kuukausittain käydään läpi mitä havaintoja on tullut koko konsernin tasolla. Niistä nostetaan muutamia tähdellisiä havaintoja alueiden infotauluille, jotta havainnoista hyötyvät kaikki tuotantolaitokset tasapuolisesti”, Partanen avaa prosessia.

Impactin helppo­käyttöisyys, raportointi ja asiakaspalvelu tekee vaikutuksen

”Olemme olleet tosi tyytyväisiä Impactiin. Se soveltuu meidän tarkoitukseen vallan mainiosti. Järjestelmää kehitetään säännöllisesti ja yhteistyö ja keskusteluyhteys toimii hyvin. Muitakin vaihtoehtoja on ollut tarjolla, mutta aina ollaan haluttu pitäytyä Impactissa”, kertoo Partanen.

Syytkin ovat selkeät: ”Työntekijät käyttävät mielellään helppoa mobiilijärjestelmää ja siihen tehdään jatkuvasti parannuksia ja päivityksiä. Myös verkkokoulutukset ovat olleet loistavia, kun ne ovat räätälöityjä ja editoitu meille sopivaksi. Lisäksi mistään muualta ei saa yhtä hyvää asiakaspalvelua, aina kun kysyy, niin apu on lähellä ja vastaus tulee todella nopeasti”, jatkaa Partanen.

Varaa kanssamme esittely tai jätä yhteydenottopyyntö

You are currently viewing a placeholder content from HubSpot. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information