Kiwa Impact kuljetus- ja logistiikka-aloille. HSEQ-asiat aina mukana!

Erilaiset tarkistuslistat ja niiden ajan tasalla pitäminen ovat jokapäiväinen työtehtävä kuljetus- ja logistiikka-alalla. Ne ovat avainasemassa turvallisen palvelun tarjoamisessa, mutta niiden tehokas luominen, ylläpitäminen ja noudattaminen voivat tuoda myös merkittäviä kustannussäästöjä. Kiwa Impact mahdollistaa HSEQ-asioiden kuljettamisen helposti mukana tien päällä.

Miksi HSEQ on tärkeää kuljetus- ja logistiikka-aloilla?

HSEQ-toiminnoilla varmistetaan työntekijöiden ja ajoneuvojen turvallisuus, vähennetään turhia kuluja sekä seurataan toiminnan korkeaa laatua. Kaikkien HSEQ-toimintojen varmistamisessa ja tehostamisessa on apunasi Kiwa Impact!

HSEQ (Health, Safety, Environment, and Quality) eli terveys, turvallisuus, ympäristö ja laatu ovat tärkeitä osa-alueita logistiikan alalla useista eri syistä:

Työntekijöiden turvallisuus

Logistiikan alalla on paljon muistettavaa ja asioiden unohtamisella voi olla kohtalokkaat seuraukset. HSEQ-toimintatavat auttavat takaamaan sekä työntekijöiden että kulkuneuvojen turvallisuuden ja vähentämään tapaturmia.

Ajoneuvojen kunto

Erilaiset tarkastuslistat, kuten ajolähtötarkastukset, kausittaiset ajoneuvotarkastukset sekä siivoustarkastukset ovat isoja kokonaisuuksia, joiden säilyttäminen ja seuraaminen yhdessä paikassa tehostaa merkittävästi arkea ja vähentää turhien virheiden ja unohdusten riskiä.

Asiakaspalautteen käsittely

Kiwa Impactin avulla voit sekä vastaanottaa että käsitellä asiakaspalautetta, mikä mahdollistaa asiakaspalvelun erinomaisen laadun takaamisen ja nopean puuttumisen mahdollisiin reklamaatioihin.

Laadunvarmistus

Logistiikan palveluiden korkea laatu ja aikataulussa pysyminen on tärkeää palveluiden jatkuvuuden varmistamiseksi. Hyvät HSEQ-toimintatavat auttavat huolehtimaan laadusta, voivat vähentää riskejä ja suojaavat yrityksen mainetta pitkällä tähtäimellä.

Liiketoimintavarmuus

Hyvät HSEQ-toimintatavat voivat vähentää riskejä, parantaa toiminnan jatkuvuutta ja suojata yrityksen mainetta.

Sidosryhmien luottamus

Sidosryhmät, kuten asiakkaat, sijoittajat ja ympäröivät yhteisöt, arvostavat yrityksiä, jotka osoittavat sitoutumistaan turvallisuuteen ja laatuun. Hyvät HSEQ-toimintatavat voivat vahvistaa sidosryhmien luottamusta.

Parhaimmillaan HSEQ-toimintatavat eivät ole vain pakollinen paha, vaan ne edistävät pitkäaikaista liiketoiminnan kestävyyttä ja hillitsevät turhia kuluja.

Heiluta heipat excelille, HSEQ-toiminnot kulkevat aina mukana puhelimessasi

Kiwa Impactin avulla koko organisaatio voi ajasta ja paikasta riippumatta raportoida tekemistään havainnoista ja täten osallistua HSEQ-hallintaan helposti. Kun yrityksen tietotaito saadaan näkyväksi yhteiseksi asiaksi, myös turvallisuus ja tehokkuus paranevat.  Mobiilikäyttö mahdollistaa HSEQ-toiminnoista huolehtimisen vaivatta myös liikkuvassa työssä – erilaisilla QR-koodeilla ja linkeillä tieto liikkuukin nopeammin kuin ikinä.

Matalan kynnyksen raportoinnilla kannustetaan kaikkia työntekijöitä ja sidosryhmiä ilmoittamaan havaituista epäkohdista tai huolenaiheista vaivattomasti suoraan paikan päältä. Havainnot voivat liittyä kulkuneuvoihin, varastoihin tai vaikkapa asiakaspalautteeseen. Kiwa Impactin mobiiliraportointi -moduulin avulla havaintoihin päästään puuttumaan varhaisessa vaiheessa ja tehokkaasti, jolloin voit ennakoimisen ansioista tehdä merkittäviä kustannussäästöjä. 

Kiwa Impact kokoaa kaikki työkalut yhteen osoitteeseen

Kiwa Impact osallistaa koko henkilöstösi laadun ja turvallisuuden valvontaan – ilman erillisiä käyttölisenssejä.

Logistiikan alan yritysten käytössä on usein paljon erilaisia työkaluja ja dokumentointivälineitä aina kynästä ja paperista exceleihin.  Tarvittavia dokumentteja saattaa löytyä usealta eri henkilöltä useasta eri paikasta ja niiden ylläpitäminen on kohtuuttoman työlästä. Kokonaiskuvaa on vaikea havainnoida ja hallita, minkä seurauksena riski asioiden unohtamiseen on korkea. Kiwa Impact kerää työkalut ja tiedot yhteen näkymään, jolloin kokonaiskuvan hahmottaminen helpottuu ja säästät aikaa.

Kiwa Impactin mobiiliraportointi tarjoaa muun muassa seuraavat ominaisuudet, kätevästi mobiilisovelluksen välityksellä:

esimerkiksi ajolähtötarkastukset ja siivoustarkastukset. Tarkastuslistojen muistamisen lisäksi saat samalla dokumentoitua kaiken kätevästi yhteen paikkaan.

suoraan kentältä muutamassa sekunnissa. Halutessasi voit myös lisätä liitteitä, kuten kuvan ajoneuvosta tai GPS-sijainnin.

yksittäisten havaintojen lisäksi pystyt tekemään joko ohjattuja tai vapaita havaintokierroksia, esimerkiksi varastoilla, joiden aikana pystyt helposti

suoraan kentältä joko valmiita tapaturmailmoituspohjiamme hyödyntämällä tai omien pohjiesi avustuksella

tunnista vaarat, arvioi niiden vaikutus sekä hallintakeinot, tee korjaavat toimenpiteet ja säästä sekä aikaa että rahaa

ovat muokattavissasi tukemaan juuri sinun toimintaasi. Sinun on mahdollista luoda ja muokata:

  • Työkalupohjat
  • Käsittelyprosessit
  • Hälytykset
  • Organisaatiopuu
  • Käyttäjätiedot ja -oikeudet

Impact on monikäyttöinen ratkaisu, joten pystyt itse rakentamaan uusia työkalupohjia juuri tarvitsemiisi toimintoihin, kuten perehdytyksien hallinnointiin.

Miten Kiwa Impact voi parantaa logistiikka-alan HSEQ-toimintoja ja -hallintaa?

Kiwa Impact on rakennettu tukemaan toimintaasi niin kentällä kuin toimistossakin – koko henkilöstösi voimin. Sen keskiössä ovat muokattavuus, helppokäyttöisyys sekä jatkuva kehitys.

Impactin käyttöönotto on nopeaa ja palvelun ominaisuudet ovat muokattavissa yrityksesi prosessien mukaisiksi. Pystyt aidosti kehittämään palvelua juuri sinun yrityksesi tarpeisiin ja prosesseihin – ilman lisäkustannuksia. Lisäksi saat laadukasta tietoa suoraan kentältä henkilöstön omaksuessa helppokäyttöisen järjestelmän.

Miten Kiwa Impactin käyttöönotto tapahtuu?

Kiwa Impact kehittyy kanssasi ja pystyt sen avulla aidosti kehittämään toimintaasi, vähentämään kustannuksia sekä parantamaan toimintasi tehokkuutta.

Meille on erityisen tärkeää mahdollistaa ratkaisun helppo käyttöönotto. Olemmekin saaneet siitä paljon kiitosta asiakkailtamme. Tarjoamme sinullekin valmiin, mutta yrityksesi tarpeisiin täysin räätälöitävän ratkaisun. Sen helppokäyttöisyys ja muokattavuus varmistavat nopean ja kustannustehokkaan käyttöönoton.

Käyttöönottoprosessi jakautuu kuuteen yksinkertaiseen vaiheeseen, jotka on avattu alla, ja jotka tehdään tiiviissä yhteistyössä asiakkaan ja Kiwa Impactin ammattilaisten kanssa.

Käyttöönottoprosessi

Säästä aikaa ja rahaa ennakoimalla

Kiwa Impact tarjoaa kaikki tarpeelliset työkalut logistiikan alan HSEQ-toimintojen hallintaan. Parhaimmillaan säästät sekä aikaa että rahaa. Miksi?

Turvallisuuden
seuranta ja tapaturmien ennakointi

Kiwa Impact auttaa varmistamaan turvallisen työympäristön ja ennakoimaan työtapaturmia. Erilaisten tarkistuslistojen ja matalan kynnyksen vikailmoitusten ansiosta onnistut havainnoimaan esimerkiksi ajoneuvoissa ilmenevät korjaustarpeet ajoissa ja reagoimaan niihin.

Ajoneuvokohtainen seranta

Kiwa Impactin avulla kokoat ja ylläpidät tiedot autoista ajoneuvokohtaisesti –selkeästi yhdessä paikassa. Pystyt auton tunnuksella (kuten rekisterinumerolla) helposti selvittämään mitä, missä ja milloin kyseiselle ajoneuvolle on viimeksi tehty ja samalla voit raportoida kaiken ajoneuvokohtaisesti.

Laadunvarmistus

mpact auttaa seuraamaan palveluiden laatua ja varmistamaan, että logistiikan alan tarkat laatuvaatimukset täyttyvät.

Miten Kiwa Impact on auttanut muita energiateollisuuden yrityksiä?

Asiakastuki on keskeinen osa HSEQ-ohjelmiston sujuvassa käyttöönotossa ja kattavassa käytössä. Kun ohjelmisto itsessään on helppokäyttöinen ja mahdollistaa laajalti omaa hallintaa
Uusimman asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan Kiwa Impactin asiakkaat arvostavat eniten sen helppokäyttöisyyttä ja muokattavuutta. Haluamme kehittää Impactia palvelemaan sen käyttäjiä monipuolisissa HSEQ-toiminnoissa
Rovakairan Verkonrakennus päätyi Kiwa Impactiin huolellisen toimittajavertailun jälkeen. Päätöksessä painoivat Impactin helppokäyttöisyys, selkeät ja yksinkertaiset prosessit, muokattavuus sekä analytiikka.
Tänä vuonna juhlimme Kiwa Impactin 10-vuotisjuhlaa. Juhlavuosi on kunnianosoitus menneille saavutuksille, mutta myös ovi tulevaisuuteen. Miten kaikki alkoi ja minne

Ota yhteyttä!

Aloita 14 päivän ilmainen kokeilu tai varaa aika maksuttomaan etäesittelyyn, niin mietitään yhdessä mahdollisuuksia toimintasi kehittämiseen. Olipa tarpeesi sitten yksittäisten havaintojen, tapaturmailmoitusten tai asiakaspalautteiden kerääminen tai koko turvallisuus-, ympäristö- ja laatutoiminnan pyörittäminen, tulet varmasti pitämään Impactista ja ihastumaan sen helppokäyttöisyyteen.