Turvallisuuskulttuuri

Turvallisuuskulttuuri on maaperä, jonka päälle rakennetaan koko yrityksen turvallisuustoiminta ja se on lähtökohta kaikille muille turvallisuuden kehitystoimenpiteille. Toimiva turvallisuuskulttuuri parantaa työhyvinvointia, tehokkuutta ja työn laatua. Se on sekä näkyvä että näkymätön osa organisaation arkea, ja edellytys turvalliseen työntekoon. Onneksi se on siis asia, johon voimme yhdessä vaikuttaa ja jota voimme kehittää.

Turvallisuuskulttuurin mittaaminen, kehittäminen ja johtaminen

Turvallisuuskulttuurilla viitataan yksilön ja ryhmän arvoihin, asenteisiin, käsityksiin ja käyttäytymiseen turvallisuutta kohtaan. Turvallisuuskulttuuri määrittelee näin suhtautumisen ja sitoutumisen turvallisuuteen sekä sen johtamiseen, ja sillä on suora vaikutus turvallisuuden tunnuslukuihin. Jos turvallisuuskulttuuri on heikolla tasolla, ovat kaikki muut turvallisuuden kehitystoimenpiteet turhia eikä toiminta kehity haluttuun suuntaan. Turvallisuuskulttuurin taso myös määrittää sen, miten hyvin turvallisuuden toimenpiteet ylipäätään toimivat. Toimiva turvallisuuskulttuuri parantaa työhyvinvointia, tehokkuutta ja työn laatua.

Miksi turvallisuuskulttuuria täytyy mitata?

Turvallisuuskulttuurin johtaminen on kuin mitä tahansa johtamista. Mikäli käytössä ei ole riittävää tietoa on riskinä, että päätökset kehittämisen optimoinnista ovat vääriä. Tyypillisesti turvallisuuden mittareita ovat esimerkiksi:

 • Tapaturmataajuus
 • Turvallisuushavaintojen määrä
 • Turvallisuuskierrosten määrä

Nämä kuvaavat erityisesti lopputulosta, mutta jättävät laajuuden ja laadun monesti sivuosaan. Turvallisuuskulttuurin mittaamiselle päästään pureutumaan syvemmälle organisaation sisään ja näkemään vahvuuksia sekä heikkouksia organisaation eri osa-alueilla. Turvallisuuskulttuurin mittaaminen korostuu erityisesti silloin, kun organisaation turvallisuuden käytännöt ja kehitys on viety jo pitkälle. Tällöin keskiöön tulee ihminen: tiedon, taidon ja kulttuurin mittaaminen korostuu.

Turvallisuuskulttuuri-selvityksen syventäminen haastatteluilla ja katselmoinneilla

Tulosten raportoinnin jälkeen ei tarvitse jäädä yksin. Kiwa on vahva yhteistyökumppani, joka tarjoaa kehitystoimenpide-ehdotusten lisäksi koulutusta ja muita palveluja, joiden avulla turvallisuuskulttuuria voidaan kehittää.

Tästä pääset tutustumaan Koulutusmaailma.fin turvallisuusteeman koulutustarjontaan »

 • Valmis kysymyspatteristo vastausvaihtoehtoineen
 • Anonyymi vastaaminen QR -koodien ja linkkien kautta
 • Vastaajien luokittelu taustakysymyksien perusteella
 • Kiwan tarjoama sähköinen kyselyalusta
 • Saatavilla useilla kielillä
 • Raportin esittely
 • Tulosten analysointi ja raportointi
 • Suoritetaan organsiaation eri tasojen avainhenkilöille
 • Hyödynnetään verkossa toteutetun turvallisuuskulttuurikyselyn tuloksia
 • Keskustelu, jossa haastattelija pystyy kirkastamaan turvallisuuden kehitysalueita, tavoitteita sekä henkilön roolia
 • Käytännön todentaminen ja mahdollisuus syventää raporttia esimerkiksi kuvilla
 • Spontaanit keskustelut henkilöstön kanssa
 • Voidaan suorittaa haastattelujen yhteydessä

Turvallisuuskulttuurimittauksen suorittaminen verkossa erittäin tehokasta

Toimiva turvallisuuskulttuuri luo pohjan kaikkien turvallisuutta parantavien toimenpiteiden onnistumiselle. Jotta kulttuuria ja turvallisuutta voidaan kehittää ja johtaa haluttuun suuntaan, on tunnettava työpaikan turvallisuuskulttuurin nykytila. Tämä saadaan selvitettyä tehokkaasti suorittamalla turvallisuuskulttuurin mittaus. Tehokkain ja helpoin tapa selvittää koko organisaation turvallisuuskulttuuri on suorittaa verkkokysely. Verkkokysely mahdollistaa koko organisaation tavoittamisen helposti ajasta ja paikasta riippumatta.

Verkkokyselyllä voidaan ketterästi kartoittaa turvallisuuskulttuurin nykytilaa ja tuloksiin perustuvien toimenpide-ehdotusten pohjalta turvallisuuskulttuuria voidaan kehittää suunnitelmallisesti. Verkkokysely on nopea ja ketterä keino selvittää henkilöstön asenteet sekä miten henkilöstö toimii arjessa. Kyselyyn vastataan anonyymisti, mikä madaltaa osallistumiskynnystä.

Kyselyssä pureudutaan turvallisuuskulttuurin eri osa-alueisiin huolellisesti laadittujen kysymysten avulla. Asiantuntijamme analysoivat tulokset, ja asiakas saa raportin käyttöönsä jo kolmessa viikossa kyselyn aloittamisesta. Vastausten pohjalta lasketaan osa-aluekohtaiset keskiarvot ja vastaukset analysoiaan kysymyskohtaisesti. Tuloksia voi myös vertailla osastojen tai toimipisteiden välillä. Tulosten perusteella annamme konkreettisia ja kohdennettuja toimenpide-ehdotuksia turvallisuuskulttuurin parantamiseksi.

Kyselyn valmistelu

• Luokiteltavien kysymysten määrittely
• Valmiin kysymyspatteriston ja vastausvaihtoehtojen läpikäynti sekä mahdolliset muokkaukset
• Kyselyn avaaminen Impactilla

Vastaaminen

• Kyselyyn vastaaminen anonyymisti
• Vastaus mobiililaitteella tai tietokoneella
• Vastaustilanteen seuranta ja viestintä

Lopputulokset

• Tulosten laadukas analysointi ja selkeä raportti turvallisuuskulttuurisi nykytilasta
• Turvallisuuskulttuurin vahvuuden ja heikkoudet
• Ehdotukset kehitystoimenpiteiksi

Valitse Kiwa!

Kiwalla on vahva kokemus ja erinomaiset menetelmät turvallisuuskulttuurin mittaamiseen,
tulosten analysointiin sekä jatkotoimenpide-ehdotusten määrittämiseen.

Erittäin kustannustehokas tapa toteuttaa turvallisuuskulttuurimittaus

Laadukas raportti, jossa tarkka analyysi tuloksista ja kehitysehdotukset

Erinomainen kyselyalusta, jolla tavoitat helposti koko henkilöstön

Sähköinen kyselyalusta mahdollistaa vastaamisen kaikilla laitteilla

Anonyymi vastaaminen QR -koodin tai linkin kautta madaltaa vastaamisen kynnystä

Vastaustilanteen seuranta ja tulokset ovat käytettävissä kolmessa viikossa kyselyn käynnistämisestä

Kiwa on vahva kumppani kyselyn jälkeen ja tarjoaa tukea turvallisuuskulttuurin kehittämiseen ja mittaamisen

Ratkaisun keveys mahdollistaa säännöllisen mittauksen ja jatkuvan toiminnan kehittämisen

Kokeile ilmaiseksi ja liity 46,000 käyttäjän mukaan

Testaa itse kahden viikon ajan tai varaa aika esittelyyn, niin mietitään yhdessä mahdollisuuksia toimintasi kehittämiseen. Olipa tarpeesi sitten yksittäisten havaintojen, tapaturmailmoitusten tai asiakaspalautteiden kerääminen tai koko turvallisuus-, ympäristö- ja laatutoiminnan pyörittäminen, tulet varmasti pitämään sovelluksesta ja ihastumaan sen helppokäyttöisyyteen.

Lue kokemuksia turvallisuuskulttuurin mittaamisesta (Tähän tulee referenssikaruselli)

Mitä turvallisuuskulttuuri on, mistä se muodostuu ja miksi sitä kannattaa mitata?

Miksi turvallisuuskulttuurin pitäisi kiinnostaa yrityksen johtoa ja minkälaisista asioista huomaa, että organisaatiossa vallitsee hyvä turvallisuuskulttuuri? Miten ja miksi turvallisuuskulttuuria kannattaa ja voidaan mitata?

Videolla Kiwan digitaalisten palveluiden liiketoimintapäällikkö Erkki Mäkelä sekä kouluttaja Jari Parkkonen vastaavat mm. edellä mainittuihin kysymyksiin. Haastattelijana Tuomo Kiiski.