Turvallisuuskulttuuri

Turvallisuuskulttuuri on sekä näkyvä että näkymätön osa organisaation arkea ja edellytys turvalliseen työntekoon. Se on maaperä, jonka päälle rakennetaan koko yrityksen turvallisuustoiminta ja lähtökohta kaikille muille turvallisuuden kehitystoimenpiteille. Onneksi se on siis asia, johon voimme yhdessä vaikuttaa ja jota voimme kehittää.

Turvallisuuskulttuurin mittaaminen, kehittäminen ja johtaminen

Turvallisuuskulttuurilla viitataan yksilön ja ryhmän arvoihin, asenteisiin, käsityksiin ja käyttäytymiseen turvallisuutta kohtaan. Turvallisuuskulttuuri määrittelee näin suhtautumisen ja sitoutumisen turvallisuuteen sekä sen johtamiseen, ja sillä on suora vaikutus turvallisuuden tunnuslukuihin. Jos turvallisuuskulttuuri on heikolla tasolla, ovat kaikki muut turvallisuuden kehitystoimenpiteet turhia eikä toiminta kehity haluttuun suuntaan. Turvallisuuskulttuurin taso myös määrittää sen, miten hyvin turvallisuuden toimenpiteet ylipäätään toimivat.

Ihminen tekee päivittäin satoja päätöksiä, jotka määrittävät turvallisuustason

Hyvä turvallisuuskulttuuri ohjaa näitä päätöksiä positiiviseen suuntaan

Perinteiset turvallisuuden mittarit ovat monesti määrään perustuvia ja ne jättävät ihmisulottuvuuden huomiotta

Miksi turvallisuuskulttuuria täytyy mitata?

Turvallisuuskulttuurin johtaminen on kuin mitä tahansa johtamista. Mikäli käytössä ei ole riittävää tietoa on riskinä, että päätökset kehittämisen optimoinnista ovat vääriä. Tyypillisesti turvallisuuden mittareita ovat esimerkiksi:

s

Tapaturmataajuus

s

Turvallisuushavaintojen määrä

s

Turvallisuuskierrosten määrä

Nämä kuvaavat erityisesti lopputulosta, mutta jättävät laajuuden ja laadun monesti sivuosaan. Turvallisuuskulttuurin mittaamiselle päästään pureutumaan syvemmälle organisaation sisään ja näkemään vahvuuksia sekä heikkouksia organisaation eri osa-alueilla. Turvallisuuskulttuurin mittaaminen korostuu erityisesti silloin, kun organisaation turvallisuuden käytännöt ja kehitys on viety jo pitkälle. Tällöin keskiöön tulee ihminen; tiedon, taidon ja kulttuurin mittaaminen korostuu.

Turvallisuuskulttuurimittauksen suorittaminen verkossa erittäin tehokasta

Jotta turvallisuuskulttuuria voidaan johtaa ja kehittää, tulee sen nykytila myös tuntea. Tämä saadaan selvitettyä tehokkaasti suorittamalla turvallisuuskulttuurin mittaus. Kiwalla on hyvät toimintamallit turvallisuuskulttuurin mittaamiseen. Tehokkain ja helpoin tapa selvittää koko organisaation turvallisuuskulttuuri on suorittaa verkkokysely.

Verkkokysely mahdollistaa koko organisaation tavoittamisen helposti ajasta ja paikasta riippumatta. Tulokset saat kolmessa viikossa kyselyn aloittamisesta, jolloin pääset nopeasti kehittämään toimintaasi.

Kiwa selvittää turvallisuuskulttuurisi nykytilan, vahvuudet ja heikkoudet sekä antaa kehitystoimenpide-ehdotukset:

Kyselyn valmistelu
Z

Luokittelevien kysymysten määrittely

Z

Valmiin kysymyspatteriston ja vastausvaihtoehtojen läpikäynti sekä mahdolliset muokkaukset

Z

Kyselyn avaaminen Kiwan sähköisen alustan kautta

Vastaaminen
Z

Vastaaminen anonyymisti

Z

Vastaus mobiililaitteilla tai tietokoneella

Z

Vastaustilanteen seuranta ja viestintä

Lopputulokset
Z

Tulosten laadukas analysointi ja selkeä raportti turvallisuuskulttuurisi nykytilasta

Z

Turvallisuuskulttuurin vahvuuden ja heikkoudet

Z

Ehdotukset kehitystoimenpiteiksi

Turvallisuuskulttuuriselvityksen syventäminen haastatteluilla ja katselmoinneilla?

 Tarvittaessa selvitystä voidaan syventää haastatteluilla ja kohdevierailuille.

Turvallisuuskulttuurikysely verkossa

Valmis kysymyspatteristo vastausvaihtoehtoineen

Anonyymi vastaaminen QR -koodien ja linkkien kautta

Vastaajien luokittelu taustakysymyksien perusteella

Kiwan tarjoama sähköinen kyselyalusta

Saatavilla useilla kielillä

Tulosten analysointi ja raportointi

Raportin esittely

Tulosten analysointi ja raportointi

Henkilöstön haastattelu kyselyn pohjalta

Suoritetaan organsiaation eri tasojen avainhenkilöille

Hyödynnetään verkossa toteutetun turvallisuuskulttuurikyselyn tuloksia

Keskustelu, jossa haastattelija pystyy kirkastamaan turvallisuuden kehitysalueita, tavoitteita sekä henkilön roolia

Vierailut ja katselmoinnit kohteessa

Käytännön todentaminen ja mahdollisuus syventää raporttia esimerkiksi kuvilla

Spontaanit keskustelut henkilöstön kanssa

Voidaan suorittaa haastattelujen yhteydessä

Miksi juuri Kiwa kumppaniksi turvallisuuskulttuurin mittaamiseen?

Kiwalla on vahva kokemus ja erinomaiset menetelmät turvallisuuskulttuurin mittaamiseen, tulosten analysointiin sekä jatkotoimenpide-ehdotusten määrittämiseen. Merkittävimmät hyödyt yhteistyöstä Kiwan kanssa ovat:

kustannustehokas

Erittäin kustannustehokas tapa toteuttaa turvallisuuskulttuurimittaus

h

raportti

Laadukas raportti, jossa tarkka analyysi tuloksista ja kehitysehdotukset

l

kyselyalusta

Erinomainen kyselyalusta, jolla tavoitat helposti koko henkilöstön

laite

Sähköinen kyselyalusta mahdollistaa vastaamisen kaikilla laitteilla

Anonyymi

Anonyymi vastaaminen QR -koodin tai linkin kautta madaltaa vastaamisen kynnystä

Tulokset

Vastaustilanteen seuranta ja tulokset ovat käytettävissä kolmessa viikossa kyselyn käynnistämisestä

w

tuki

Kiwa on vahva kumppani kyselyn jälkeen ja tarjoaa tukea turvallisuuskulttuurin kehittämiseen  ja mittaamisen

jatkuva

Ratkaisun keveys mahdollistaa säännöllisen mittauksen ja jatkuvan toiminnan kehittämisen

Lue kokemuksia turvallisuuskulttuurin mittaamisesta

Kiinnostuitko? Varaa keskustelu tai pyydä tarjous

Voit varata esittelyajan, jossa voimme keskustella juuri sinulle sopivasta tavasta turvallisuuskulttuurin mittaamiseen ja kehittämiseen. Voit myös pyytää tarjousta, jolloin olemme sinuun yhteydessä tarkentavien tietojen osalta.