Kiwa Impact tehostaa
energiateollisuuden HSEQ-hallintaa

Turvallisuuden ei tulisi ikinä olla yksittäisen henkilön vastuulla, vaan siihen tulee osallistaa koko henkilöstö. Kiwa Impact tarjoaa työkalut turvallisuuden, ympäristön sekä laadun parantamiseen ja johtamiseen – ja osallistaa koko henkilöstösi tähän prosessiin ilman erillisiä käyttölisenssejä. 

HSEQ-toiminnoilla varmistetaan työntekijöiden turvallisuus vaarallisissa työympäristöissä, vähennetään ympäristövaikutuksia mm. energiantuotannossa ja varmistetaan toiminnan korkea laatu. Kaikkien HSEQ-toimintojen varmistamisessa ja kehittämisessä on apuna Kiwa Impact! 

Miksi HSEQ on tärkeää energiateollisuudessa?

HSEQ (Health, Safety, Environment, and Quality) eli terveys, turvallisuus, ympäristö ja laatu ovat
tärkeitä osa-alueita energiateollisuudessa useista eri syistä:
 

Työntekijöiden turvallisuus

Energiateollisuus voi sisältää vaarallisia työtehtäviä, kuten öljynporaus, voimalaitosten huolto ja sähköasemien rakentaminen. HSEQ-toimintatavat auttavat varmistamaan työntekijöiden turvallisuuden ja vähentämään tapaturmia.

Ympäristönsuojelu

Energiantuotantoon voi liittyä merkittäviä ympäristövaikutuksia - HSEQ-toimintatavat auttavat hallitsemaan näitä vaikutuksia ja varmistamaan, että toiminta on ympäristöystävällistä ja kestävää.

Lakisääteiset vaatimukset

Energiateollisuudelle asetetaan tiukkoja sääntöjä ja määräyksiä terveyden, turvallisuuden, ympäristön ja laadun varmistamiseksi. Näiden vaatimusten noudattaminen on välttämätöntä toiminnan jatkuvuuden ja maineen kannalta.

Laadunvarmistus

Energiateollisuuden tuotteiden ja palveluiden korkea laatu on elintärkeää niiden turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi. HSEQ-toimintatavat auttavat varmistamaan, että laatuvaatimukset täyttyvät.

Liiketoimintavarmuus

Hyvät HSEQ-toimintatavat voivat vähentää riskejä, parantaa toiminnan jatkuvuutta ja suojata yrityksen mainetta. Tämä on erityisen tärkeää energiateollisuudessa, joka voi olla altis monille riskeille.

Sidosryhmien luottamus

Sidosryhmät, kuten asiakkaat, sijoittajat ja ympäröivät yhteisöt, arvostavat yrityksiä, jotka osoittavat sitoutumistaan terveyteen, turvallisuuteen, ympäristöön ja laatuun. Hyvät HSEQ-toimintatavat voivat vahvistaa sidosryhmien luottamusta.

Parhaimmillaan HSEQ-toimintatavat eivät ole vain pakollinen paha, vaan ne edistävät
pitkäaikaista liiketoiminnan kestävyyttä ja vastuullisuutta energiateollisuudessa. 

Matalan kynnyksen raportointia koko organisaatiolle

Kiwa Impactin avulla koko organisaatio voi ajasta ja paikasta riippumatta raportoida tekemistään havainnoista ja täten osallistua HSEQ-hallintaan helposti. Tämä valjastaa koko yrityksen tietotaidon ja muuttaa hiljaisen tiedon näkyväksi ja käsiteltäväksi turvallisuutta parantavaksi toiminnaksi.  

Matalan kynnyksen raportoinnilla kannustetaan työntekijöitä ja/tai sidosryhmiä ilmoittamaan havaituista epäkohdista tai huolenaiheista mahdollisimman helposti ja suoraan paikan päällä, jotta havaintoihin päästään puuttumaan varhaisessa vaiheessa ja tehokkaasti.  

Kaikki työkalut yhdessä osoitteessa

Normaalisti yrityksen käytössä on paljon työkaluja – tarvittavia dokumentteja saattaa löytyä usealta eri henkilöltä useasta eri paiaksta. Tällöin kokonaiskuvaa on vaikea havannoida ja hallita. Kiwa Impact kerää työkalut ja tiedot yhteen näkymään, jolloin kokonaiskuvan hahmottaminen helpottuu ja säästyy aikaa.  

Kiwa Impact tarjoaa muun muassa seuraavat ominaisuudet, kätevästi mobiilisovelluksen välityksellä.

Havainnot ja ilmoitukset – kätevästi suoraan kentältä muutamassa sekunnissa. Halutessasi voit myös lisätä liitteitä, esimerkiksi GPS-sijainnin. 

Tarkastuslistat, kuten työnaloituslistat ja kuukausitarkastukset, hoituvat myös kätevästi kentältä. Tarkastusten lisäksi saat samalla dokumentoitua kaiken. 

Yksittäisten havaintojen lisäksi pystyt tekemään joko ohjattuja tai vapaita havaintokierroksia, joiden aikana pystyt helposti kuittaamaan kunnossa ja epäkunnossa olevat kohdat. 

Tunnista vaarat, arvioi vaikutus ja todennäköisyys, arvioi hallintakeinot, tee korjaavat toimenpiteet ja tunnista jäännösriskit.

Joko valmiita tapaturmailmoituspohjiamme hyödyntämällä tai omien pohjiesi avustuksella.

Tarvittavat mittarit lakisääteisten turvallisuusmittausten tekemiseen. 

Pääkäyttäjätoiminnot ovat  muokattavissasi tukemaan juuri sinun toimintaasi. Sinun on mahdollista luoda ja muokata: 

  • Työkalupohjat 
  • Käsittelyprosessit 
  • Hälytykset 
  • Organisaatiopuu 
  • Käyttäjätiedot ja -oikeudet 

Impact on monikäyttöinen ratkaisu, joten pystyt itse rakentamaan uusia työkalupohjia juuri tarvitsemiisi toimintoihin, kuten perehdytykseen ja työmaapöytäkirjojen hallinnointiin.

Yhdessä kohti helpompaa hallinointia

Impact kehittyy kanssasi ja pystyt sen avulla aidosti kehittämään toimintaasi, vähentämään kustannuksia sekä parantamaan toimintasi tehokkuutta. 

Meille on erityisen tärkeää mahdollistaa ratkaisun helppo käyttöönotto ja siksi tarjoamme sinulle valmiin, mutta yrityksesi tarpeisiin täysin räätälöitävissä olevan ratkaisun. Sen helppokäyttöisyys ja muokattavuus varmistavat nopean ja kustannustehokkaan käyttöönoton. 

Käyttöönottoprosessi jakautuu kuuteen yksinkertaiseen vaiheeseen, jotka on avattu alla ja jotka tehdään tiivissä yhteistyössä asiakkaan ja Kiwa Impactin ammattilaisten kanssa. 

Käyttöönottoprosessi

Miten Kiwa Impact voi parantaa energiateollisuuden
HSEQ-toimintoja ja -hallintaa?

Impact on rakennettu tukemaan toimintaasi niin kentällä kuin toimistossakin – koko henkilöstösi voimin. Sen keskiössä ovat muokattavuus, helppokäyttöisyys sekä jatkuva kehitys 

 Impactin käyttöönotto on nopeaa ja palvelun ominaisuudet ovat muokattavissa yrityksesi prosessien mukaisiksi. Täten pystyt aidosti kehittämään palvelua juuri sinun yrityksesi tarpeisiin ja prosesseihin – ilman lisäkustannuksia. Lisäksi saat laadukasta tietoa suoraan kentältä henkilöstön omaksuessa helppokäyttöisen järjestelmän.  

Impact tarjoaa kaikki tarpeelliset työkalut  energiateollisuuden HSEQ-toimintojen hallintaan: 

Turvallisuuden
seuranta

Impact auttaa varmistamaan turvallisen työympäristön ja välttämään työtapaturmia, esimerkiksi säännöllisten riskienarviointien, sinun yrityksesi tarpeisiin räätälöityjen tarkustuslistojen ja lakisääteisten turvallisuusmittausten muodossa.

Ympäristö-ystävällisyyden hallinta

Impact tarjoaa työkaluja energiatuotannon ympäristöystävällisyyden ja kestävyyden kehittämiseen.

Laadunvarmistus

Impact auttaa seuraamaan tuotteiden ja palveluiden laatua ja varmistamaan, että energiateollisuuden tarkat laatuvaatimukset täyttyvät.

Lakisääteiset vaatimukset

Energiateollisuuden tiukkojen sääntöjen ja määräyksien seuraaminen ja noudattaminen onnistuu Impactin avulla.

Miten Kiwa Impact on auttanut muita energiateollisuuden yrityksiä?

Kiwa-konserni on tehnyt päätöksen Impactin käyttöönotosta maailmanlaajuisesti. Tämä päätös on merkittävä Kiwa Impact -ohjelmiston kansainvälisen kasvun saavuttamiseksi, koska näemme kansainvälistymisen
Meyer Turku Oy on osa Meyer Groupia, joka on yksi maailman johtavista risteilyalusten rakentajista. Meyer Turulla lmpactia on käytetty vuodesta
Terveystalo aloitti yhteistyön Kiwa Impactin kanssa vuoden 2022 lopussa ja tällä hetkellä työkalu on käytössä lähemmäs 400 toimipaikassa ja 14
Asiakastuki on keskeinen osa HSEQ-ohjelmiston sujuvassa käyttöönotossa ja kattavassa käytössä. Kun ohjelmisto itsessään on helppokäyttöinen ja mahdollistaa laajalti omaa hallintaa

Ota yhteyttä!

Aloita 14 päivän ilmainen kokeilu tai varaa aika maksuttomaan etäesittelyyn, niin mietitään yhdessä mahdollisuuksia toimintasi kehittämiseen. Olipa tarpeesi sitten yksittäisten havaintojen, tapaturmailmoitusten tai asiakaspalautteiden kerääminen tai koko turvallisuus-, ympäristö- ja laatutoiminnan pyörittäminen, tulet varmasti pitämään Impactista ja ihastumaan sen helppokäyttöisyyteen.