Kiwa Impact käyttöön Kiwa-konsernissa maailmanlaajuisesti

Kiwa-konserni on juuri tehnyt päätöksen Impactin käyttöönotosta maailmanlaajuisesti. Kansainväliseen SHV-konserniin kuuluva Kiwa työllistää yli 10 000 henkilöä yli 35 maassa, pääasiassa Euroopassa, Aasiassa, Amerikassa sekä Oseaniassa. Tämä päätös on merkittävä Kiwa Impact -ohjelmiston kansainvälisen kasvun saavuttamiseksi, koska näemme kansainvälistymisen tapahtuvan ensisijaisesti Kiwa-verkoston paikallisten asiakkuuksien kautta. Loistavana esimerkkinä tästä toimii yhteistyö Kiwa Norjan kanssa, joka alkoi kemikaalirekisterin viennistä ja on laajentumassa kattamaan myös muut digipalvelumme kuluvan vuoden aikana.

Impactin asiakkaat ovat olleet tähän saakka pääosin pk-yrityksiä. Astuminen kansainvälisten suuryritysten pelikentälle tarkoittaa tiettyjen, mittavienkin kehityspanosten toteutusta.

Kehityksen vuosi 2024

Kiwan maailmanlaajuinen käyttöönotto tarkoittaa mittavaa kehitystyötä loppuvuodelle 2024, jonka aikana sovelluskehitystiimimme toteuttaa tarvittavat kehitystoimenpiteet siten, että Impactin ominaisuudet vastaavat konsernin vaatimuksiin. Toteutettavat kehitystoimenpiteet hyödyntävät myös olemassa olevia asiakkaitamme ja tekevät Impactista houkuttelevamman myös suuryrityksille. Tämä on olennaista kansainvälistymisessä, joka tulee olemaan vahvasti toiminnan painopisteenämme tulevina vuosina.

Olemme aloittaneet mittavat kehityshankkeet esimerkiksi kehittämään käyttäjäroolituksia sekä käyttäjä- ja raportointi-integraatiotoiminnallisuuksia ja -rajapintoja. Tämän lisäksi olemme päivittäneet Impact-palvelun kehitystiekartan, jonka avulla voimme varmistua, että myös normaali pienkehitys ja muut kehitystoimenpiteet on mahdollista toteuttaa. Teemme järjestelmäkehitystä pääasiallisesti omin resurssein ja olemme vahvistamassa kehitysresursseja vastaamaan havaittuja kehitys- ja ylläpitotarpeita.

Kansainvälistyminen tähtäimessä

Impactin historia ulottuu jo kymmenen vuoden päähän. ”Mobile first” -ajattelutavan omaksuminen jo palvelun suunnitteluvaiheessa varmisti erottuvuuden kilpailijoista – tuohon aikaan ominaisuus oli harvinaista turvallisuusohjelmistojen markkinoilla. Yksi ohjelmiston alkuaikojen keskeisistä vahvuuksista oli sen kyky toimia myös ilman verkkoyhteyttä. Tämän lisäksi ohjelmisto tarjosi käyttäjille mahdollisuuden luoda omia, räätälöityjä tarkastuslistoja, mikä lisäsi sen joustavuutta ja käytettävyyttä.

Vuosien varrella ohjelmiston nimi ja sen omistajat ovat muuttuneet ja toiminnot laajentuneet. Kiwa-konserni tarjoaa mahdollisuudet tehdä Impactista kansainvälisesti toimivan SaaS-palvelun, jota kehitetään ja johdetaan Suomesta käsin. Matkan varrella tapahtuneet muutokset eivät ole himmentäneet alkuperäisen ohjelmiston perimmäistä tarkoitusta. Päinvastoin ne ovat laajentaneet Kiwa Impactin vaikutusaluetta ja mahdollistaneet sen, että voimme palvella yhä useampia asiakkaita eri puolilla maailmaa. 

Picture of Kari Rinkinen

Kari Rinkinen

liiketoimintapäällikkö, digitaaliset palvelut ja konsultointipalvelut

Varaa kanssamme esittely tai jätä yhteydenottopyyntö

You are currently viewing a placeholder content from HubSpot. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Heiluta heipat Excelille!

HSEQ-toiminnot kulkevat mukanasi mobiilissa