Kiwa Impactin 10-vuotisjuhlavuosi!

Miten kaikki alkoi ja minne olemme matkalla?

Tänä vuonna juhlimme Kiwa Impactin 10-vuotisjuhlaa. Merkkipaalua, joka ei ainoastaan kuvasta menneen vuosikymmenen saavutuksia, vaan myös luo siltaa tulevaisuuteen. Juhlavuosi on kunnianosoitus menneille saavutuksille, mutta se avaa myös oven tulevaisuuteen – uusiin parannuksiin ja mahdollisuuksiin.  

Vuonna 2014 kaksi helsinkiläistä visionääriä tunnistivat aukon yritysten työturvallisuuden hallinnan markkinoilla. He näkivät tilauksen turvallisuusohjelmistolle, joka mahdollistaisi uudenlaisia keinoja yritysten turvallisuusasioiden parantamiseen.  

Antti Lehtomäen ja Heikki Lampisen visiona oli luoda jotain, joka ei ainoastaan vastaisi yritysten kasvaviin turvallisuushaasteisiin vaan myös tehostaisi ja yksinkertaistaisi raportointi- ja auditointiprosesseja. Tänä päivänä, kymmenen vuotta myöhemmin onkin mainio tilaisuus pysähtyä hetkeksi: vilkaista menneeseen ja luotsata katse tulevaan.  

Syntyi mobiilityökalu sisäisten auditointien tehostamiseen 

Ensimmäinen asiakasyritys otti ohjelmiston käyttöön tavoitteenaan tehostaa sisäisiä auditointeja ja parantaa auditointien aikana löytyneiden havaintojen korjausprosessia. He löysivät ohjelmistosta ratkaisun, joka sekä vastasi heidän alkuperäisiä tarpeitaan että myös ylitti odotukset. 

Yksi ohjelmiston alkuaikojen keskeisistä vahvuuksista oli sen kyky toimia ilman verkkoyhteyttä. Tämän lisäksi ohjelmisto tarjosi käyttäjille mahdollisuuden luoda omia, räätälöityjä tarkastuslistoja, mikä lisäsi sen joustavuutta ja käytettävyyttä. 

Mobile first” -ajattelutavan omaksuminen jo suunnitteluvaiheessa varmisti erottuvuuden kilpailijoista – tuohon aikaan ominaisuus oli harvinaista turvallisuusohjelmistojen markkinoilla. 

Nimi ja omistajat muuttuivat matkalla, asiakkaat pysyvät aina ytimessä  

Vuosien varrella ohjelmiston nimi ja sen omistajat ovat muuttuneet ja toiminnot laajentuneet. Tänä päivänä ohjelmiston omistaa Kiwa, yksi maailman suurimmista testaus-, tarkastus-, ja sertifiointitoimijoista, ja se kantaa nimeä Kiwa Impact. Toiminnot kattavat laajalti turvallisuuden lisäksi myös laatu- ja ympäristöasioita.  

Matkan varrella tapahtuneet muutokset eivät ole himmentäneet alkuperäisen ohjelmiston perimmäistä tarkoitusta. Päinvastoin ne ovat laajentaneet Kiwa Impactin vaikutusaluetta ja mahdollistaneet sen, että voimme palvella yhä useampia asiakkaita eri puolilla maailmaa.  

Kehitystyö on kaiken aikaa ollut tiivistä ja ketterää yhteistyötä asiakkaiden kanssa. Se mahdollistaa jatkuvan kehittymisen asiakkaan muuttuvien tarpeiden mukaan. Kaikki kehitysideat ja toiveet otetaan rohkeasti vastaan, niiden avulla ymmärrämme entistä syvällisemmin asiakkaan haasteet, ja kehitämme niihin sopivat ratkaisut. 

Katse tulevaisuuteen  

Kiwa Impactin juhliessa 10-vuotista taivaltaan, se ei ole vain ohjelmisto, vaan osa yritysten päivittäistä toimintaa ja turvallisuuskulttuuria. Kiwa Impact on kasvanut ja vakiinnuttanut asemaansa markkinoilla, ja se on kaiken aikaa jatkanut kehitystä vastatakseen asiakkaidensa tarpeisiin.  

Kiwa-verkosto on avannut ovia kansainvälistymiselle. Ensimmäisiä yhteistyösopimuksia on jo tehty ja yhteistyö aloitettu esimerkiksi Norjassa. Impactin kehitystä ohjaa kehitysstrategia, jonka avulla huomioimme asiakkaidemme kehittyvät tarpeet jatkossakin.” toteaa Kiwa Impactin tuoteomistaja Joonas Jääskeläinen.

Kymmenen vuoden matka on ollut vaiheikas, ja olemme kiitollisia jokaiselle asiakkaalle, yhteistyökumppanille ja työntekijälle, jotka ovat olleet osa tätä matkaa. Kehitystyötä tehdään edelleen asiakkaiden kanssa ja heitä varten. Perustavoitteena on tehdä maailmasta hieman turvallisempi paikka – yksi ohjelmistopäivitys kerrallaan. 

Kiwa Impact –tiimi 

Kiwa-Impact-10v

Varaa kanssamme esittely tai jätä yhteydenottopyyntö

You are currently viewing a placeholder content from HubSpot. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information