Turvallisuus­kulttuuria kehittämällä kohti parempia tuloksia

Turvallisuuskulttuuri -termi viittaa yksilön ja ryhmän arvoihin, asenteisiin, käsityksiin ja käyttäytymiseen turvallisuutta kohtaan. Turvallisuuskulttuuri määrittelee näin siis jokaisen suhtautumisen ja sitoutumisen turvallisuuteen, sekä turvallisuuden oikeaoppisen johtamisen yritystasolla. Sen voi siis sanoa olevan maaperä, jonka päälle rakennetaan koko yrityksen turvallisuustoiminta ja jos se on heikolla tasolla, ovat kaikki muut turvallisuuden kehitystoimenpiteet turhia eikä toiminta kehity haluttuun suuntaan. Turvallisuuskulttuuri on siis ensiarvoisen tärkeä osa yrityksen toimintaa, mutta mikä on paras tie eteenpäin?

Turvallisuuden tasoa nostettaessa vaikuttavina tekijöinä ovat ympäristö, teknologia ja järjestelmät sekä ennen kaikkia ihminen. Näiden osa-alueiden kokonaissummana saadaan lopullinen turvallisuustaso ja parhaat kehitystoimenpiteet. Toimintamalleilla, suojavarusteilla ja ohjeistuksilla saadaan jo paljon näkyvää aikaiseksi, mutta ihminen tekee loppupeleissä päätöksen, miten hän teknologiaa ja järjestelmiä hyödyntää sekä miten hän ottaa ympäristön huomioon. Tähän päätökseen vaikuttaa hyvin vahvasti ihmisen asenne turvallisuutta kohtaan, eli turvallisuuskulttuuri ja mikäli turvallisuuskulttuuri on heikolla tasolla, eikä yksilö halua hyödyntää turvatoimia, niin panostukset eivät vaikuta turvallisuuden tasoon. Tämän vuoksi turvallisuuskulttuurin johtaminen on erittäin kriittistä tämän päivän työnteossa.

Kun turvallisuuskulttuurin keskiössä on nimenomaan ihminen, johtamisessa tulee huomioida turvallisuuskulttuurin luonne. Turvallisuuskulttuuri saattaa vaihdella merkittävästi eri henkilöiden, ryhmien, osastojen ja tehtaiden välillä. Tämän vuoksi on äärimmäisen tärkeää huomioida koko henkilöstö aina johdosta urakoitsijoihin asti ja heidän kokemuksensa sekä asenteensa turvallisuutta kohtaan. Koko henkilöstön osallistaminen ja toiminnan aito ymmärtäminen nousevat avain asemaan, sillä turvallisuuskulttuuri ei ole pelkkiä TRIF-lukuja, keskiarvoja ja määriä, vaan kysymys on siitä mitä näiden lukujen taustalla on. Turvallisuustoimintaan osallistumisen laajuus on tärkeä selvittää sekä ymmärtää toiminnan todellinen laatu. Jos kaksi ihmistä koko yksiköstä tekee kaikki ennakoivat havainnot, ei turvallisuuskulttuurikaan ole kummoisella tasolla. Ja tämä näkyy negatiivisesti myös luvuissa, ennemmin tai myöhemmin. Mitä useampi puolestaan osallistuu aidosti ja aktiivisesti turvallisuustoimintaan ja sen kehittämiseen, sitä vahvempi turvallisuuskulttuuri on sekä lopulta myös turvallisuuden tunnusluvut.

Turvallisuuskulttuurin nykytaso on myös hyvä tuntea, jotta toimintaa voi kehittää sekä johtaa paremmin. Nykytilan mittaus sekä vahvuuksien ja heikkouksien kartoitus mahdollistavat kehittävien toimenpiteiden suunnittelun ja toteutuksen. Turvallisuuskulttuurin aktiivinen mittaaminen onkin erittäin tärkeä osa menestyvän organisaation turvallisuuden johtamista ja sen tärkeys korostuu erityisesti turvallisuuden tunnuslukujen, kuten tapaturmataajuuksien laskiessa lähemmäs nollaa. Turvallisuuskulttuurin mittaamista tehtäessä on otettava huomioon turvallisuuskulttuurin moninaisuus. Turvallisuuden systeeminen ymmärrys on erittäin tärkeätä suunniteltaessa ja kohdistettaessa toimivia kehitystoimenpiteitä.

Turvallisuus koostuu siis useista osapalasista, joiden keskellä olemme ja monella turvallisuudesta vastuussa olevalla henkilöllä onkin haasteena löytää juuri ne osa-alueet, joihin panostamalla saadaan paras mahdollinen lopputulos aikaiseksi. Turvallisuuskulttuuri on ensiarvoisen tärkeä huomioida, ymmärtää sekä mitata, jotta yritys pystyy kehittämään turvallisuuttaan ja päästä kohti nollaa tapaturmaa. Turvallisuustaso paranee eksponentiaalisesti, jos jokaisella työntekijällä on edellytykset suoriutua hyvin työstään, turvallisuutta pidetään aidosti tärkeänä osana työntekoa ja sen perimmäinen vaikutus osana työntekoa ymmärretään. Onneksi turvallisuuskulttuuri on siis asia, johon voimme yhdessä vaikuttaa ja jota voimme kehittää.

Jos haluat kuulla lisää, miten voit mitata ja kehittää turvallisuuskulttuuria organisaatiossasi, ota meihin yhteyttä. Me Kiwalla autamme tekemään juuri sinun turvallisuudestasi parempaa ja tehokkaampaa.

Varaa kanssamme esittely tai jätä yhteydenottopyyntö

You are currently viewing a placeholder content from HubSpot. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information