Kiwa Impactin asiakastyytyväisyyskysely 2024

Asiakkaamme arvostavat Kiwa Impact HSEQ-ohjelmiston muokattavuutta ja helppokäyttöisyyttä

Uusimman asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan Kiwa Impactin asiakkaat arvostavat HSEQ-ohjelmistossa eniten sen helppokäyttöisyyttä ja muokattavuutta. Haluamme kehittää Impactia palvelemaan sen käyttäjiä monipuolisissa HSEQ-toiminnoissa ja parantaa asiakaskokemusta – tässä työssä apuna on asiakkaidemme aktiivinen kuunteleminen. 

Kiwa Impactin asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla 

Toteutimme helmi-maaliskuun vaihteessa asiakastyytyväisyyskyselyn, jolla keräsimme tietoa tilinomistajien näkemyksistä Kiwa Impactista. Se tarjosi meille arvokasta tietoa siitä, miten voimme parantaa toimintaamme ja vastata paremmin asiakkaidemme tarpeisiin.  

Suurin osa vastauksista tuli Mobiiliraportointi -moduulin käyttäjiltä, mutta myös Kemikaalirekisteri ja Koulutusrekisteri -moduulit olivat edustettuja. Tämä on osoitus ohjelmiston käytön aktiivisuudesta ja sen monipuolisuudesta.  

Kiwa Impactin vahvuuksina ovat muokattavuus ja helppokäyttöisyys 

Erityistä kiitosta saimme muokkausominaisuuksista ja järjestelmän helppokäyttöisyydestä, jotka ovatkin aina olleet ohjelmiston kulmakiviä. Vaivattomuus ja muutosten tekeminen nopeasti tarjoavatkin ratkaisun moneen liiketoiminnan muuttuvaan tilanteeseen rasittamatta liikaa järjestelmän ylläpidollisilla töillä. 

Myös asiakastukemme sai kiitosta nopeasta vastausajasta ja avusta, kun sitä on tarvittu. Rohkaisemmekin kaikkia tilinomistajia olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä jatkossakin. 

Iloksemme asiakkaamme raportoivat myös kasvaneista havaintomääristä käyttöönoton jälkeen, joka osoittaa, että Kiwa Impact palvelee myös kentällä olevan henkilöstön tarpeita. 

Kehittämiskohteiksi nousivat uusien ominaisuuksien tiedottaminen sekä ohjekirjaston käytettävyys 

Vaikka saimmekin paljon kiitosta, saimme myös rakentavaa palautetta ja kehitystoiveita. Erityisesti esiin nousi toive saada uusia ominaisuuksia ja tietoa kehityksestä. Viime vuoden lopulla ja tämän vuoden alussa paljon aikaa meni taustajärjestelmien ylläpitotyöhön. Vaikka tämä työ ei näy suoraan asiakkaillemme, on se välttämätöntä ohjelmiston kehittämiseksi jatkossa.  

Rakennamme parhaillaan kehityksen tiekarttaa, jossa hyödynnämme saamaamme palautetta. Lisäksi varmistamme, että tilinomistajat saavat aina ajantasaista informaatiota uusista ominaisuuksista ja päivityksistä. Onkin siis tärkeää pitää tilinomistajatiedot aina ajan tasalla. 

Toinen esille noussut kehitystoive liittyy ohjekirjastomme käyttöön. Vaikka sieltä löytyy monipuolisia ohjeita, niin oikean sisällön löytyminen voi viedä aikaa. 

Työstämme tällä hetkellä ohjekirjastoamme paremmaksi. Päähuomioina ensivaiheessa ovat artikkelien selattavuus, sekä yksityiskohtaisemmat kuvaukset toiminnoista. Ohjekirjaston avulla pyrimme varmistamaan, että käyttäjämme saavat aina tarvitsemaansa tietoa ja tukea järjestelmän käytössä. 

Tavoitteena jatkuva parantaminen

Suuret kiitokset kaikille asiakkaillemme palautteistanne ja kehitysehdotuksistanne. Otamme ne kaikki huomioon Impactin kehittämisessä ja jatkuvassa parantamisessa. Tavoitteenamme on tuottaa aina vain parempaa palvelua. Pysykää kuulolla lisätietojen saamiseksi kehitystyöstämme ja tulevista päivityksistämme!

Varaa kanssamme esittely tai jätä yhteydenottopyyntö

You are currently viewing a placeholder content from HubSpot. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Heiluta heipat Excelille!

HSEQ-toiminnot kulkevat mukanasi mobiilissa