Mikä on kemikaaliluettelo?

Kemikaaliluettelo on asiakirja, joka sisältää tietoja käytetyistä kemikaaleista ja niiden turvallisesta käsittelystä. Se voi sisältää tietoja kemikaalien vaaroista, käyttötarkoituksista, turvallisesta varastoinnista ja tarvittavista ensiaputoimenpiteistä. Kemikaaliluettelo auttaa työntekijöitä ja muita henkilöitä käsittelemään kemikaaleja turvallisesti ja tehokkaasti.

Yritysten vastuulla on käytettyjen kemikaalien luettelointi

Tämä vastuu perustuu usein paikallisiin ja kansainvälisiin säädöksiin ja määräyksiin, kuten esimerkiksi Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) ja REACH-asetus Euroopassa.

Kemikaalien luettelointi auttaa myös varmistamaan, että työntekijät ovat tietoisia käsittelemiensä kemikaalien riskeistä ja osaavat toimia turvallisesti.

Mitä kemikaaliluettelo sisältää?

Tässä tietoja, joita kemikaaliluettelo yleisesti sisältää:

Kemikaalin ja valmistaja nimi

Vaaratiedot ja turvallisuusohjeet: tietoa kemikaalin aiheuttamista vaaroista ja turvallisuusohjeista, kuten hätätilanteisiin varautumisesta ja ensiaputoimenpiteistä.

Turvallisuus- ja terveystiedot: tietoa kemikaalin terveysvaikutuksista, kuten mahdolliset terveyshaitat, vaikutukset ihoon, silmiin tai hengityselimiin. Lisäksi siinä voi olla tietoa kemikaalin vaikutuksista ympäristöön.

Varastointi- ja käsittelyohjeet: ohjeita siitä, miten kemikaalia tulisi säilyttää, käsitellä ja hävittää turvallisesti. Se voi sisältää tietoa siitä, mitä varotoimia tulee noudattaa kemikaalin kanssa työskennellessä.

Määrät ja käyttötarkoitukset: Tämä osio kertoo, kuinka paljon kemikaalia on varastossa tai käytössä, sekä sen käyttötarkoitukset ja mahdolliset sovellukset.

Kemikaalin tuonti- ja vientitiedot: Joissain tapauksissa luettelossa voi olla tietoa kemikaalin tuonnista ja viennistä, jos se on relevanttia kyseiselle yritykselle tai organisaatiolle.

Kemikaaliluettelo sähköisessä muodossa 

Kiwa Impactin kemikaalirekisterillä ylläpidät kemikaaliluetteloa sähköisessä muodossa ja varmistat, että se on aina helposti kaikkien saatavilla. Huolehdimme puolestasi pikaohjeet kaikkiin kemikaaleihin ja voit toteuttaa mm. kemikaalien riskinarvioinnin helposti ja vaivattomasti!

Varaa kanssamme esittely tai jätä yhteydenottopyyntö

You are currently viewing a placeholder content from HubSpot. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Heiluta heipat Excelille!

HSEQ-toiminnot kulkevat mukanasi mobiilissa