Tekoäly tehostaa toimintaa ja parantaa laatua


Tekoälystä, sen hyödyntämisestä ja vaikutuksista tulevaisuudessa on puhuttu viime vuosina paljon. Vuoden 2022 loppupuolella ja erityisesti vuoden 2023 alkupuolella tästä tuli kuitenkin meille kaikille varsin käsin kosketeltavaa uusien alustojen kautta, joista varmaankin eniten pinnalla on ollut ChatGPT. Olemme ihmetelleet tekoälyn kirjoittamia esseitä, suosittelemia LinkedIn-postauksia, erilaisten juridisten dokumenttien rakentamista ja esimerkiksi ohjelmointikoodin katselmointia sekä optimointia. Osalle tekoälystä on tullut lähes yhdessä yössä jopa päivittäinen työväline, joka tehostaa toimintaa merkittävästi.

Konenäkö pilkkoo ja pureskelee prosessit tehokkaammiksi

Kiwa Impact -tiimissä olemme puhuneet tekoälyn tuomista mahdollisuuksista jo pitkään, mutta myös toteuttaneet ratkaisuja esimerkiksi konenäköön perustuen. Yksi tarjoamistamme ratkaisuista on kemikaalirekisteri, jonka tarkoituksena on tukea ja parantaa asiakkaiden kemikaaliturvallisuutta. Yksi tärkeä osa kyseistä ratkaisua ovat kemikaalirekisteristä löytyvät ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet (KTT).

Kemikaalirekisteristä ei tosin löydy ainoastaan käyttöturvallisuustiedotetta PDF -muodossa, vaan siinä olevaa tietoa on myös pilkottu järjestelmään esimerkiksi pikaohjeiden, vaaralausekkeiden ja vaaraikonien muodossa. Tähän pilkkomistyöhön hyödynnetään Kiwa Impactissa konenäköä. Konenäön avulla olemme tehostaneet prosessiamme merkittävästi, jotta asiakkaamme saisivat parempaa, nopeampaa ja laadukkaampaa palvelua. Konenäön pureskelemat tiedot toimivat myös pohjana kemikaalien riskinarvioinneille, etiketeille sekä kemikaaliluettelolle, jonka saa järjestelmästä ulos näppärästi viranomaisia varten.

Viekö tekoäly sitten meidän työmme?

Minun näkemykseni on, että ei vie, vaan se pystyy tukemaan meitä merkittävästi kohti tehokkaampaa toimintaa. Pääsemme suoraan päätöksentekovaiheeseen sekä varsinaisten korjaavien ja kehittävien toimenpiteiden pariin. Toisin sanoen, pääsemme käyttämään aikaamme entistä paremmin aidosti tuottavaan ja vaikuttavaan työhön.

Mitä tulee tulevaisuuteen, näen tekoälyn olevan merkittävä osa esimerkiksi turvallisuusjohtamista. Tekoäly on erittäin hyvä käsittelemään isoja tietomassoja sekä etsimään korrelaatioita eri tietojen välillä. Mitä jos tekoäly etsisi korrelaatioita meidän turvallisuusdatastamme, kertoisi päättäjille miten esimerkiksi hyvä turvallisuustuokioihin osallistuminen näkyy matalampana tapatumataajuutena, ja sitten vielä nostaisi esille tiimejä, joissa turvallisuustuokioihin osallistuminen on ollut laskussa ja täten on todennäköisempää, että täällä tapahtuu vahinkoja? Minä uskon vahvasti tämäntyyppiseen suuntautumiseen ja me Kiwa Impactilla haluamme myös olla mukana edistämässä tämänsuuntaista kehitystä.

Erkki Mäkelä
Liiketoimintapäällikkö, Digitaaliset palvelut

Varaa kanssamme esittely tai jätä yhteydenottopyyntö

You are currently viewing a placeholder content from HubSpot. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information