Turvallisuushavainnot: turvallisuuskulttuurin peruspalikat

Turvallisuus työpaikalla on ensiarvoisen tärkeää sekä työntekijöiden että organisaation menestyksen kannalta. Yksi tehokkaimmista tavoista edistää turvallisuutta on luoda vahva turvallisuuskulttuuri, joka perustuu avoimeen kommunikaatioon ja aktiiviseen havainnointiin. Tässä kirjoituksessa tarkastelemme, kuinka turvallisuushavainnot voivat toimia perustana turvallisuuskulttuurin kehittämiselle ja työntekijöiden turvallisuudelle.

Matalan kynnyksen raportointi: avain tehokkaaseen turvallisuustyöhön

Yksi tärkeimmistä tekijöistä turvallisuuskulttuurin kehittämisessä on matalan kynnyksen raportointikäytäntöjen edistäminen. Kun työntekijät kokevat voivansa ilmoittaa havainnoistaan helposti ja pelkäämättä seuraamuksia, ovat he todennäköisemmin valmiita osallistumaan aktiivisesti turvallisuustyöhön. Matalan kynnyksen raportointi tekee havaintojen jakamisesta mutkatonta ja auttaa luomaan avoimen ilmapiirin, jossa turvallisuus on etusijalla.

Positiiviset, negatiiviset ja korjatut havainnot: kaikki ovat arvokkaita

On tärkeää ymmärtää, että turvallisuushavainnot voivat olla monenlaisia. Ne voivat olla positiivisia, kuten huomio turvallisuuskäytäntöjen noudattamisesta, negatiivisia, kuten riskitilanteiden havaitseminen, tai jo korjattuja, kun korjaus tehdään jo havainnon yhteydessä. Kaikki nämä havainnot ovat arvokkaita ja kannustavat aktiiviseen havaintojen tekoon sekä niihin puuttumiseen. Turvallisuushavainnot ovatkin avain turvallisuuskulttuurin kehittämisessä, ja niiden avulla voidaan oppia ja parantaa jatkuvasti työympäristön turvallisuutta. Yksittäiset havainnot eivät kuitenkaan kerro kokonaisuudesta, mutta jos samasta kohteesta nousee jatkuvasti havaintoja, voi olla syytä tarkastella tilannetta uudesta näkökulmasta.

Analytiikalla pintaa syvemmälle

Kerättyä dataa voidaan käyttää monipuolisesti, esimerkiksi tunnistamaan turvallisuusriskit, seuraamaan turvallisuustrendejä ja arvioimaan turvallisuustoimien tehokkuutta. Analytiikan avulla voidaan myös havaita poikkeavuuksia ja kohdentaa resursseja sinne, missä niitä eniten tarvitaan.

Lisäksi analytiikka voi tarjota syvällisempää ymmärrystä turvallisuuskäytäntöjen noudattamisesta ja mahdollisista puutteista. Esimerkiksi tietyn turvallisuustapahtuman taustalla olevia syitä voidaan analysoida tarkemmin, mikä auttaa ehkäisemään vastaavia tapahtumia tulevaisuudessa.

Kiwa Impact tarjoaa ratkaisun

Kiwa Impactin mobiiliraportoinnilla kuka tahansa pystyy tekemään turvallisuushavainnon mobiililaitteellaan ilman sisäänkirjautumista tai aika- ja paikkariippuvuutta. Vastuuhenkilö voi käsitellä havainnon ja antaa kannustavaa palautetta raportoijalle, jonka jälkeen dataa voi analysoida ja tehdä tarvittavia toimenpiteitä turvallisuuskulttuurin edistämiseen.

  1. Luo ja muokkaa yritykseenne sopivat työkalut havaintojen keräämiseen
  2. Kerää havaintoja kentältä aika- ja paikkariippumattomasti
  3. Käsittele havainnot, paranna toimintaa ja anna raportoijalle kannustavaa palautetta
  4. Seuraa ja analysoi havaintoja ja niistä nousseita toimenpiteitä
  5. Vie turvallisuuskulttuuri uudelle tasolle

Kirjoittaja:
Joonas Jääskeläinen, tuoteomistaja, Kiwa Impact™

Varaa kanssamme esittely tai jätä yhteydenottopyyntö

You are currently viewing a placeholder content from HubSpot. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information