Meyer Turku luottaa Kiwa Impactiin osana suuririskisen työympäristön riskienhallintaa

Meyer Turku Oy rakentaa maailman uudenaikaisimpia risteilyaluksia, autolauttoja ja erikoisaluksia ympäristöystävällisyyteen panostaen. Turun telakalla rakennetut risteilijät tunnetaan ympäri maailman huippunykyaikaisesta teknologiastaan, ainutlaatuisista innovaatioistaan ja silmiä hivelevästä muotoilustaan. Vuosien saatossa Meyer on rakentanut satoja aluksia – ja lisää on tekeillä.

Meyer Turku Oy on osa Meyer Groupia, joka on yksi maailman johtavista risteilyalusten rakentajista. Meyer Turulla lmpactia on käytetty vuodesta 2019 asti. Tässä ajassa lmpactista on tullut tärkeä osa organisaation laajaa riskienhallinnan ja -johtamisen kokonaisuutta.

Meyer Turun telakka on poikkeuksellinen työympäristö monessa mielessä. Omaa henkilöstöä telakalla työskentelee noin 2 000, mutta yhteensä laivojen rakentamiseen osallistuu jopa 7 000 henkilöä verkostoyritysten työntekijät mukaan luettuina. Suuresta henkilöstömäärästä johtuen telakan riskienhallinta on haastavaa.

Picture of Samuli Siltasalmi

Samuli Siltasalmi

Myyntipäällikkö
+358 50 320 6092

– Riskien kannalta ajateltuna meillä on telakalla triplajättipotti, koska meillä yhdistyvät rakennusteollisuuden, metalliteollisuuden ja sataman vaaratekijät. Lisaksi meillä on myös logistisia riskejä oman junaradan takia. Vain lentokenttä puuttuu, kertoo telakan turvallisuuspäällikkö Matti Tuimala.

Telakalla panostetaan erityisesti paloturvallisuuteen. Laivanrakennusprojektit ovat suuria ja kalliita, kestävät pitkään ja sisältävät valtavasti eri työvaiheita. Lisäksi työkohteet sijaitsevat monessa eri kerroksessa.

– Laivanrakennuksessa paloturvallisuus on todella tärkeää, ja siksi meillä on paikalla aina oma palokunta. Meillä on paljon palokuormaan liittyviä vaaroja, joihin lisähaastetta tuovat esimerkiksi vuodenajat, kun pakkasella tarvitaan työnaikaisia lämmittimiä, selittää Tuimala.

Huolellinen suunnittelu takasi Impactin sujuvan käyttöönoton

Koska riskienhallinnan kokonaisuus Meyer Turulla on hyvin laaja, myös uudelta ratkaisulta vaadittiin paljon. Vuonna 2017 aloitettiin eri vaihtoehtojen kartoitus ja vertailu aiemmin käytössä olleiden HSE-ohjelmistojen korvaamiseksi. Organisaatiossa päädyttiin lmpactiin, koska se kerää turvallisuusjohtamisen kannalta oleelliset tiedot yhteen järjestelmään ja on lisäksi helppokäyttöinen, muokattava ja helppo ylläpitää.

Valitsimme järjestelmän, joka olisi helppokäyttöinen sekä toimintojen, tekijöiden että tehtävien käsittelijöiden kannalta. Impactissa vakuuttavaa oli myös mahdollisuus muokata ja luoda itse uusia työkaluja alati muuttuviin tarpeisiimme.

Picture of Matti  Tuimala

Matti Tuimala

Safety Manager

Vuonna 2018 Meyer Turulla käynnistettiin erillisprojekti, jossa huomioitiin lmpactin hankinnan lisäksi sen jalkautus koko organisaatioon. Käyttöönoton tueksi suunniteltiin sisäinen viestintäkampanja, jotta uusi ratkaisu saatiin heti kaikkien työntekijöiden tietoisuuteen ja käyttöön.

– Panostimme viestintään alusta asti, koska jos ihmiset eivät tunne järjestelmää, niin sitä ei käytetä, vaikka se olisi kuinka hyvä. Kaikkien järjestelmien käyttö lähtee aina ihmisten asenteesta ja toiminnasta, selittää Tuimala.

Olennainen osa viestintäkampanjaa oli Meyer EYE -internetsivuston lanseeraus. Sieltä kaikki työntekijät löytävät käytössä olevat lmpactin työkalut ja muut tärkeät turvallisuuteen liittyvät dokumentit koottuna yhteen paikkaan. Sivustoa tarvittiin, koska hallittavan tiedon ja työntekijöiden määrä Meyer Turulla on niin suuri. Lisäksi sivusto helpottaa erityisesti tuhansien verkostoyritysten työntekijöiden pääsyä järjestelmään.

Muihin lmpactin käyttöönottoa edeltäviin toimenpiteisiin kuuluivat muun muassa vastuuhenkilöiden määrittäminen ja järjestelmän testaus, johon osallistuivat telakan eri toiminnoissa työskentelevät työsuojeluasiamiehet. lmpactin varsinainen käyttöönotto tapahtui toukokuussa 2019 onnistuneesti ja ratkaisu löysi heti paikkansa yrityksen arjessa.

Meyer EYE –sivusto on meille tärkeä, koska sitä kautta ihan kaikki löytävät Impactin työkalut helposti sekä voivat tehdä turvallisuushavaintoja projekteittain. Sivuston käyttö helpottaa ilmoittamista, koska meillä yhdessä projektissa voi olla jopa 200 aluetta tai enemmän.”

Picture of Ville Karimäki

Ville Karimäki

HSE-Specialist

lmpactin HSE-ominaisuudet saatiin heti käyttöön huolellisella suunnittelulla

Meyer Turulla lmpactin käyttö aloitettiin HSE-havainnoilla ja turvallisuuskierroksilla. Pian sen jälkeen käyttöä laajennettiin Kemikaalirekisteriin, jolla korvattiin vanha kemikaaliohjelmisto. Myös lmpactin muita ominaisuuksia ja lomakkeita on otettu käyttöön tasaiseen tahtiin. Vuonna 2021 vanha aloitejärjestelmä korvattiin lmpactin työkalulla.

Meyer EYE -sivustolta löytyvät helposti projektien lisäksi myös niin muut lmpactin lomakkeet (mm. tapaturmailmoitukset, häirintä ja epäasiallinen käytös, tuotantopalaute, alaikäisten työskentelyanomus), aloitteet, Kemikaalirekisteri, riskienarvioinnit kuin turvallisuusohjeistuksetkin. Impact ohjaa kaikki sivustolla tehdyt ilmoitukset välittömästi oikealle henkilölle. Voisi luulla, että näin valtavan turvallisuuspaletin hallinnoimiseen tarvittaisiin paljon työvoimaa, mutta Meyer Turulla lmpactilla on vain kaksi pääkäyttäjää: Tuimala ja Karimäki. Muille eritasoisia oikeuksia on annettu aina tarpeen mukaan. Näin myös muut kuin pelkkä HSE-osasto ovat päässeet hyödyntämään lmpactin muokkautuvia ominaisuuksia.

– Muut osastot ovat tykänneet paljon, kun he ovat voineet tehdä omia työkaluja omiin tarpeisiinsa. Meidän on tarvinnut antaa heidän kohteisiinsa vain riittävät admin-oikeudet ja he ovat voineet räätälöidä lomakkeita ihan itse. Myös yksi tytäryhtiöistämme tykkäsi lmpactista niin paljon, että otti sen käyttöönsä, Karimäki kertoo.

– Minä olen erityisesti pitänyt siitä, miten lmpactin helppokäyttöisyys säästää aikaa. Esimerkiksi se oli tunnin homma, kun laadin ja lähetin aluepäälliköitä varten linkillä tarkastuslistan, joka jokaisen piti käydä läpi alueellaan ennen laivan koematkaa, Tuimala selittää.

Seuraavaksi Meyer Turku suunnittelee kehittävänsä lmpactin integraatioita muihin järjestelmiin, kuten oman henkilöstön tapaturmatietojen siirtymistä vakuutusyhtiön järjestelmään, työtuntitietojen tuomista SAP-järjestelmistä sekä tärkeimpien HSE-mittareiden vientiä BI-näkymiin.

Impactin avulla ennakoiva turvallisuusjohtaminen on tehostunut

lmpactin käyttöönotto on alentanut Meyer Turulla havaintojen raportointikynnystä sekä omien että verkostoyritysten työntekijöiden keskuudessa. Tästä on seurannut, että erilaisten havaintojen määrä kasvaa jatkuvasti, koska niitä tehdään aiempaa pienemmistä asioista.

 Kertyneestä turvallisuusdatasta pystymme huomaamaan erilaisia trendejä, joiden antamaa tietoa voimme hyödyntää ennakoivassa turvallisuusjohtamisessa. Esimerkiksi nykyään jopa urakoitsijamme tekevät turvallisuushavaintoja pienistä haavereista, joista emme aiemmin saaneet tietoa. Toisaalta tiedonkulku on parantunut lmpactin myötä myös niin päin, että saamme tiedon vastaavista tapauksista myös omalta terveysasemaltamme, vaikka niistä ei tulisikaan poissaolomerkintää, kertoo Karimäki.

Tiedonkulun parantuminen näkyy myös muualla organisaatiossa, kuten muutoksenhallinnassa.

Enää suunnittelukoordinointiprosessia ei tarvitse käynnistää esihenkilön kautta. Esimerkiksi sähkömies voi lmpactilla ottaa välittömästi kuvat havainnostaan, selittää mikä kuvassa on pielessä ja Impact välittää ilmoituksen suoraan suunnitteluun, Tuimala selittää.

Impactin käyttö tukee positiivisen tiedon vapaata kulkemista organisaatiossa. Meyer Turku onkin valjastanut kaikkien työntekijöiden potentiaalin telakan turvallisuuden jatkuvaan parantamiseen ja kerää lmpactin avulla kehitysehdotuksia. Niitä syntyy, kun työntekijät kiinnittävät turvallisuuteen jatkuvasti huomiota. Saatuja ideoita ja ehdotuksia käydään kuukausittain läpi ja parhaimmat palkitaan.

lmpactin käyttöön siirtyminen on Meyer Turulla tukenut positiivista turvallisuuskulttuurin muutosta ja mahdollistaa sen jatkuvan kehittämisen. lmpactin merkittävimmistä hyödyistä ollaan samaa mieltä.

Kyllä ne ovat helppokäyttöisyys, muokattavuus ja tiedonkulun parantuminen, kehuvat sekä Tuimala että Karimäki

Impactin merkittävimmät vaikutukset Meyer Turun turvallisuuskulttuuriin:

Raportointikynnyksen madaltuminen: turvallisuushavaintoja saadaan myös pienistä tapahtumista

Enemmän turvallisuusdataa: tapaturmien tutkinnan laadun parantuminen

Vahingoista opitaan paremmin: entistäkin turvallisempi työpaikka

Turvallisuuskulttuurin muuttuminen ennakoivaksi: poikkeamien estäminen jo ennalta

Kokeile ilmaiseksi ja liity yli 46,000 käyttäjän mukaan

Testaa itse kahden viikon ajan tai varaa aika esittelyyn, niin mietitään yhdessä mahdollisuuksia toimintasi kehittämiseen. Olipa tarpeesi sitten yksittäisten havaintojen, tapaturmailmoitusten tai asiakaspalautteiden kerääminen tai koko turvallisuus-, ympäristö- ja laatutoiminnan pyörittäminen, tulet varmasti pitämään sovelluksesta ja ihastumaan sen helppokäyttöisyyteen.

Heiluta heipat Excelille!

HSEQ-toiminnot kulkevat mukanasi mobiilissa