Kiwa Impactin helppo käyttöönotto lisäsi välittömästi havaintoja Rovakairan Verkonrakennuksella

Rovakairan Verkonrakennus Oy on verkonrakennusyhtiö, joka kuuluu Rovakaira-konserniin ja vastaa emoyhtiönsä sähkönjakeluverkkojen ja niihin liittyvien laitteistojen suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Yritys otti Kiwa Impactin käyttöönsä vuoden 2023 joulukuussa, mutta jo muutaman kuukauden käyttökokemuksen perusteella ratkaisu on ottanut paikkansa yrityksen arjessa ja olennaisena osana turvallisuuskulttuurin kehittämistä.

Mikko Nordlund

Mikko Nordlund

Myyntipäällikkö
+358 40 839 9942

Meidän porukka on ottanut Impactin erittäin hyvin haltuun lyhyessä ajassa, ja olemme saaneet asentajilta ja kentältä positiivista palautetta. Kynnys käyttää Impactia on niin matala, että saamme jo nyt aiempaa enemmän havaintoja."

Ari-Pekka Soikkeli

Ari-Pekka Soikkeli

Rovakairan Verkonrakennuksen teknisen yksikön päällikkö

Rovakairan Verkonrakennus päätyi Kiwa Impactiin huolellisen toimittajavertailun jälkeen. Päätöksessä painoivat Impactin helppokäyttöisyys, selkeät ja yksinkertaiset prosessit, muokattavuus sekä analytiikka.

– Halusimme, että uusi ratkaisu ylittäisi aiemman järjestelmän toiminnot. Impact on kätevä kaikille sen käyttäjille. Esimerkiksi minulta Impactin analytiikan työkalut säästävät kuukaudessa helposti 3–4 työtuntia, kun kaikkea ei tarvitse enää tehdä käsin ja turhista exceleistä on päästy eroon, Soikkeli kertoo.

Rovakairan Verkonrakennuksella on tällä hetkellä käytössään Kiwa Impactin mobiiliraportoinnin moduulista vaaratilanne-, läheltä piti- ja tapaturmaraportoinnit, kaluston vahinkoraportointi ja auditointi, whistleblow- ja kehitysidealomake sekä koulutusrekisteri. Suunnitelmissa on laajentaa käyttöä myös riskien arviointiin, erityisesti henkilöstön pikariskinarviointiin kentällä.

Kiwa Impact kätevästi käyttöön avaimet käteen -palveluna

Impactin käyttöönottoprosessi oli helppo ja sujuva. Siihen kuului Rovakairan Verkonrakennuksen käyttämien raportointipohjien muokkaaminen jo etukäteen yrityksen tarpeiden mukaisiksi. Avaimet käteen -palvelu saa Soikkelilta kiitosta, koska se teki ratkaisun käyttöön siirtymisestä ei vain helppoa, vaan myös opetti ottamaan sen ominaisuuksista mahdollisimman paljon irti. Lisäksi yhteistyö Impact-tiimin kanssa sujui hyvin.

– Esitimme Impact-tiimille hankalia kysymyksiä ja halusimme tehdä tavanomaisesta poikkeavia raportointipohjia. Impact taipuikin erittäin hyvin haluamiimme vaatimuksiin, ainakin 95 prosenttisesti. Lisäksi meille annettiin hyvät opit itsenäiseen työskentelyyn, kertoo Soikkeli.

Soikkeli kokee, että käyttöönottoon kuuluneen koulutuksen myötä he oppivat tuntemaan Impactin ominaisuudet hyvin ja heillä on ollut valmius tehdä ja muokata erilaisia lomakepohjia myös itsenäisesti ihan alusta alkaen. Ratkaisun käyttö on ollut niin helppoa, että toistaiseksi kenenkään ei ole tarvinnut ottaa yhteyttä Impactin asiakaspalveluun lisäavun saamiseksi. Muunlaista yhteydenpitoa on kuitenkin ollut.

Asiakastyytyväisyyskyselyssä kerroin jatkokehitysideoita, minkä jälkeen minuun otettiinkin jo yhteyttä ja sovittiin yhteinen palaveri. Vaikuttaa siltä, että Impact-tiimissä otetaan asiakkaan toivomukset hyvin vastaan ja ratkaisua kehitetään asiakkaiden toiveiden perusteella. Olen siis positiivisin mielin liikenteessä."

Ari-Pekka Soikkeli

Ari-Pekka Soikkeli

Rovakairan Verkonrakennuksen teknisen yksikön päällikkö

Kiwa Impactilla tärkeä rooli turvallisuuskulttuurin kehittämisessä

Rovakairan Verkonrakennuksella on jo lyhyessä ajassa huomattu, että Kiwa Impactista on suurta hyötyä yrityksen turvallisuuskulttuurin kehittämisessä. Impactin avulla turvallisuusdataa saadaan jatkuvasti, jolloin pienetkin vaaratilanteet jäävät kiinni ja läheltä piti -tilanteiden ja tapaturmien todennäköisyys pienenee.

– Meillä on yrityksessä nollan tapaturman tavoite. Nyt kun Impact on tiiviisti meidän arjessa mukana, havaintojen tekeminen on niin helppoa, että asentajatkin tekevät aiempaa pienemmistä huomioista ilmoituksia, Soikkeli selittää.

Turvallisuuskulttuurin kehittämisen ytimessä on tietoisuuden lisääminen ja huomion suuntaaminen turvallisuuteen. Rovakairan Verkonrakennuksella jokainen työntekijä pääsee Kiwa Impactiin suoraan oman puhelimensa sovelluksella ja ulkopuoliset urakoitsijat QR-koodin avulla, jolloin havainnon tekeminen on mahdollisimman matalan kynnyksen takana. Samalla myös turvallisuusasiat pysyvät jatkuvasti asentajien, henkilöstön ja muidenkin tietoisuudessa.

 – Impact on hyvä työkalu turvallisuuskulttuurin eteenpäin viemisessä. Saamme nyt enemmän turvallisuusdataa ja pääsemme siihen helposti käsiksi. Havaintojen tekeminen hyödyttää, koska silloin turvallisuuteen kiinnittää enemmän huomiota ja puuttuu myös helpommin epäkohtiin. Meillä kaikki voivat jättää Impactin kautta myös kehitysideoita ja vaikuttaa turvallisuuteen sitäkin kautta, kertoo Soikkeli.

Impactin merkittävimmät vaikutukset Rovakairan Verkonrakennuksen turvallisuuskulttuuriin:

Saadaan monipuolista dataa turvallisuudesta: jatkuva toiminnan kehittäminen

Pienetkin vaaratilanteet jäävät kiinni: läheltä piti -tilanteiden ja tapaturmien todennäköisyys pienenee

Tietoisuuden lisääntyminen: henkilöstön huomio suuntautuu turvallisuuteen

Kokeile ilmaiseksi ja liity yli 46,000 käyttäjän mukaan

Testaa itse kahden viikon ajan tai varaa aika esittelyyn, niin mietitään yhdessä mahdollisuuksia toimintasi kehittämiseen. Olipa tarpeesi sitten yksittäisten havaintojen, tapaturmailmoitusten tai asiakaspalautteiden kerääminen tai koko turvallisuus-, ympäristö- ja laatutoiminnan pyörittäminen, tulet varmasti pitämään sovelluksesta ja ihastumaan sen helppokäyttöisyyteen.