Rudus Oy

Rudus on näkyvästi mukana siellä missä rakennetaan: taloja, teitä, siltoja, pihoja… Ruduksen toimminnan ytimen muodostavat betoni, betonituotteet, erilaiset kiviainekset, murskausurakointi ja kierrätys. Rudus panostaa rakentamisen laatuun ja kantaa vastuun myös ympäristöstä. Rudus palvelee Suomen, Baltian ja Venäjän asiakkaita noin 900 ammattilaisen voimin.

Helpompaa tilastointia ja valvontaa Impact-järjestelmän avulla

Vaikka uutta opittavaa oli paljon, sujui Impactin käyttöönotto Toropaisen mukaan ilman suurempia ongelmia siitäkin huolimatta, että mobiiliraportointijärjestelmä otettiin käyttöön kerralla koko organisaatiossa. Käyttöönottoa helpotti Impactin asiakaspalvelun nopeus: ”Tuki meidän osalta on toiminut erinomaisesti, kysymyksiin saa todella nopeasti vastauksen, useimmiten minuuteissa”, Toropainen mainitsee.

Kolmen vuoden käytön aikana Ruduksella on totuttu käyttämään Impactia monipuolisesti, ja sillä hoidetaankin muun muassa seuraavia tehtäviä:

– Kiviainesmonttujen ja tehtaiden sisäiset turvallisuus-, laatu- ja ympäristöauditoinnit
– Ajoneuvojen vuositarkastukset (betoniautot ja pumput)
– Työkoneiden puolivuotistarkastukset (pyöräkuormaajat ja dumpperit)
– Johdon turvallisuuskierrokset
– Toimipisteiden turvallisuuskierrokset (Elmeri+, murskamittari, valmisbetonimittari)
– Turvallisuushavaintojen keruu ja käsittely
– Työterveys ja turvallisuusohjelma
– Pienryhmätöiden rekisteröinti ja seuranta
– Suljettujen toimipisteiden tarkastusten seuranta

Edellä mainittujen toimintojen lisäksi yhtiö käyttää samoja pohjia myös Viron ja Venäjän toiminnoissa omina kieliversioinaan.

 

”Siitä tykätään, kun saadaan paikan päällä tehtyä hommat loppuun asti eikä mitään jää roikkumaan”

Toropaisen mukaan Impactin mobiiliversiota pidetään hyödyllisenä työkaluna myös henkilöstön näkökulmasta, kun turvallisuushavainnot voidaan nyt tehdä paikan päällä alusta loppuun. Osa henkilöstöstä on kaivannut Intranetin vanhaa listausta lähinnä siksi, että Impactilla havaintojen lukeminen edellyttää kirjautumista järjestelmään, kun taas aiemmin havainnot olivat saatavilla Intranetissä yhden klikkauksen takaa. Yleisesti järjestelmään ollaan kuitenkin erittäin tyytyväisiä ja sitä pidetään paitsi joustavana, myös helppokäyttöisenä.

Impactin käyttöönoton yhteydessä tehtaiden ja kiviainesmonttujen henkilöstölle jaettiin suojakuorelliset 7-tuumaiset Samsung Galaxy Tab 3 –laitteet. Nykyään henkilöstö käyttää myös omia älypuhelimiaan, erityisesti 6-tuumaisilla puhelimilla pärjätään mainiosti. Käytössä on sekä IOS-, että Android-laitteita. Lisäksi henkilöillä, jotka tekevät paljon tarkastuksia, on käytössään myös iPad Air 2-laitteet.

Impact mukana yhtiön muutoksissa ja tulevaisuuden suunnitelmissa


Mobiiliraportointijärjestelmä on muokattu Ruduksella yhtiön tarpeisiin sopivaksi, erityisesti pohjien ja organisaatiorakenteen osalta. Alkuvuodesta 2016 yhtiössä läpikäytiin suuri organisaatiomuutos, jolloin Toropainen pääkäyttäjänä päivitti järjestelmän soveltumaan mutkattomasti uuteen tilanteeseen. Toistaiseksi Ruduksella on pärjätty Impactin olemassa olevilla kuvaajilla ja tilastoilla, eikä räätälöintiin ole ollut tarvetta.

Kemikaalirekisteri-moduuli vaikuttaa Toropaisen mielestä hyvältä ja yhtiö onkin ollut mukana kemikaalirekisterin pilottiryhmässä. Rudus korvasi entisen Intranet-ratkaisun Impactin kemikaalirekisterillä. Muutoksen tavoitteena on parantaa käyttöturvallisuustiedotteiden hallintaa sekä varmistaa, että lakisääteiset vaatimukset täyttyvät.

Tulevaisuudessa Impactiin on tarkoitus viedä myös erilaisten kampanjamateriaalin seuraaminen, sillä Toropainen haluaa varmistaa, että hyvät käytännöt ja ohjeet tavoittavat jokaisen työntekijän.

Haastateltu:

Keijo Toropainen
Työturvallisuuspäällikkö
Rudus Oy

 
 

Varaa kanssamme esittely tai jätä yhteydenottopyyntö

You are currently viewing a placeholder content from HubSpot. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Heiluta heipat Excelille!

HSEQ-toiminnot kulkevat mukanasi mobiilissa