Turula Engineering

Aitoa vaikutusta ja tehokkuutta turvallisuus- sekä laatutoimintaan Impactin avulla

Turula Engineering otti Impact -järjestelmän käyttöön vuonna 2019, jolloin he lähtivät keskittämään turvallisuus- ja laatutoimintoja yhden tehokkaan ratkaisun alle.

”Etsimme helppokäyttöistä ja tehokasta järjestelmäratkaisua, jonka avulla pystyisimme toteuttamaan kattavasti eri toimintoja”, kommentoi Turula Engineeringin laatupäällikkö Jorma Silventoinen.

Vaihtoehtojen vertailun kautta Turula Engineerin päätyi Impactiin, ja syitä tähän oli monia.

”Impact oli valmis ratkaisu, jonka käyttöönotto oli nopeaa. Pystyimme itse rakentamaan ja muokkaamaan raportointipohjia sekä käsittelyprosesseja, jonka lisäksi käytettävyys ja käyttökustannukset olivat kohdallaan. Tähän päälle vielä hyvät referenssit, niin päätös oli valmis ja näin useamman vuoden jälkeen voin todeta, että se oli oikea”, kuvailee Jorma Silventoinen.

Impact oli valmis ratkaisu, jonka käyttöönotto oli nopeaa. Pystyimme itse rakentamaan ja muokkaamaan raportointipohjia sekä käsittelyprosesseja, jonka lisäksi käytettävyys ja käyttökustannukset olivat kohdallaan. Tähän päälle vielä hyvät referenssit, niin päätös oli valmis ja näin useamman vuoden jälkeen voin todeta, että se oli oikea

Jorma Silventoinen,
laatupäällikkö

Helppo­käyttöisyyttä ja säästettyä työaikaa

Turula Engineering on keskittänyt toimintoja Impactiin määrätietoisesti, ja ratkaisun kautta pyöritetään tällä hetkellä esimerkiksi poikkeamien, läheltä piti -tilanteiden ja aloitteiden raportointi sekä käsittely, 5S -kierrokset, hitsaustarkastukset ja toimittaja-auditoinnit. Helppokäyttöisyys ja tehokkuus olivat hankinnan kriteerejä ja ne ovat toteutuneet tosielämässä erinomaisesti.

”Järjestelmän helppokäyttöisyys kentällä on koko homman elinehto, jotta henkilöt haluavat käyttää sitä ja tällöin saadaan kerättyä hyvin tietoa suoraan kentältä”, kertoo hitsauspäällikkö Antti Nykänen.

Antti hyödyntää järjestelmää työssään päivittäin itse raportointiin ja tarkastamiseen, mutta tämän lisäksi hän on kokenut järjestelmän tuoneen paljon tehokkuutta työhön muillakin tavoin. Antin mielestä juuri työnjohdon työajan säästö onkin ollut merkittävin parannus aikaisempaan malliin.

”Keskitetyn ja tehokkaan sähköisen järjestelmän myötä työnjohdon ja päällikkötason turha työ on vähentynyt todella paljon. Raportointi on nopeaa ja tehokasta, jonka lisäksi pystymme keskittymään aidosti kirjausten käsittelyyn ja korjaavien toimenpiteiden tekemiseen. Tämä luo puolestaan positiivisen kierteen ja kehittää turvallisuuskulttuuria koko organisaatiossa”, kuvaa Antti Nykänen kehitystä tyytyväisenä.

Keskitetyn ja tehokkaan sähköisen järjestelmän myötä työnjohdon ja päällikkötason turha työ on vähentynyt todella paljon. Raportointi on nopeaa ja tehokasta, jonka lisäksi pystymme keskittymään aidosti kirjausten käsittelyyn ja korjaavien toimenpiteiden tekemiseen. Tämä luo puolestaan positiivisen kierteen ja kehittää turvallisuuskulttuuria koko organisaatiossa

Antti Nykänen,
manager Welding

Tulokset puhuvat puolestaan

Turula Engineeringin aktiivinen ja määrätietoinen turvallisuus- sekä laatutoiminnan kehittäminen Impactin tukemana onkin tuonut erittäin positiivisia tuloksia.

”Järjestelmän käyttöönotto monikymmenkertaisti kirjausten määrät, joka loi pohjan toiminnan kehittämiselle. Korjaavien ja kehittävien toimenpiteiden kautta työympäristö ja työtavat ovat turvallisemmat sekä laadukkaammat, joka puolestaan näkyy vähentyneinä tapaturmina sekä vaaratilanteina”, kertovat Nykänen ja Silventoinen.

Kysyttäessä Silventoiselta ja Nykäseltä Impactin merkittävimpiä hyötyjä toimintaan, tulevat vastaukset kuin apteekin hyllyltä.

Jorma Silventoinen:
– Aito vaikutus tuloksiin
– Mobiilikäytettävyys
– Raportointi/Analytiikka

Antti Nykänen:
– Työajan säästö
– Kaikki tärkeät asiat ja prosessit yhdessä paikassa mobiilisti
– Helppokäyttöisyys

Haastateltu

Antti Nykänen
Manager Welding
Turula Engineering Oy

Jorma Silventoinen
Laatupäällikkö
Turula Engineering Oy

Varaa kanssamme esittely tai jätä yhteydenottopyyntö

You are currently viewing a placeholder content from HubSpot. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Heiluta heipat Excelille!

HSEQ-toiminnot kulkevat mukanasi mobiilissa