Viafin Service on teollisuuden kunnossapidon luotettu kumppani ja erikoisosaaja. Laadukas paikallinen palvelu ja syvä asiakastuntemus mahdollistavat aidot ja pitkäaikaiset asiakassuhteet ja kumppanuudet. Pidämme huolta suomalaisen teollisuuden toimintavarmuudesta intohimolla ja rohkeudella. Sitoudumme toimimaan laadukkaasti, oikeudenmukaisesti ja vastuullisesti kaikissa tilanteissa.

Impact on joustava työkalu toiminnan ja turvallisuuden kehittämiseen

Viafin Service on teollisuuden rakentamiseen ja kunnossapitoon erikoistunut konserni, jolla on seitsemäntoista yksikköä Suomen merkittävimmissä teollisuuden keskittymissä. Viafin GAS liittyi osaksi Viafin Service -konsernia yrityskaupan myötä vuonna 2019. Yrityskaupan jälkeen todettiin tarve uudelle, joustavalle järjestelmälle, jotta turvallisuushavainnot ja raportointi tehostuisi. Konsernin turvallisuusjärjestelmäksi haarukoitui Impact. ”Impact erottui ominaisuuksiensa kannalta suoraan testikäyttöön ja testikäytössä se vakuutti itsensä ja sillä tiellä ollaan”, kuvailee Viafin GAS:n tuotantopäällikkö Otto Mänty testikäyttöä, jossa heillä oli mukana työntekijöitä ja työnjohtoa. Yhteistyö alkoi vuoden 2020 alussa ja järjestelmä nopeasti valjastettiin konsernissa yhteiskäyttöön.

Impactin käyttöönotto oli helppoa ja sujuva käyttö alkoi lähes heti, Mänty muistelee. Viafin GAS hyödyntää Impactia erityisesti turvallisuuteen liittyvissä havainnoinneissa ja todentamistyökaluna. ”Ennen jokaista työtä teemme niin sanotun pikariskiarvion taikka riskientunnistuksen riippuen vähän kohteesta”, Mänty täsmentää. Viafin GAS on hiljattain laajentanut myös analysointi- ja tarkastustyökalujaan työnsuorituksen laadun seurantaan ja sisäisiin reklamaatioihin. ”Impact antaa meille erittäin hyvän alustan tehdä analysointi- ja tarkastustyökaluja, mikä laajentaa Impactin käyttöympäristöä. Muutakin kuin turvallisuutta” Mänty lisää.

Impact antaa meille erittäin hyvän alustan tehdä analysointi- ja tarkastustyökaluja, mikä laajentaa Impactin käyttöympäristöä. Muutakin kuin turvallisuutta

Otto Mänty
tuotantopäällikkö

Impact mukautuu sinulle

Järjestelmän joustavuus ja vaivaton muokattavuus on tehnyt Impactista erinomaisen ratkaisun juuri Viafin GAS:n tarpeisiin. Aikaisempien järjestelmien ratkaisut ovat olleet melko kiveen hakattuja ja Männyn mukaan: ”Impactissa viehätti se, että pystymme itse hyvin paljon vaikuttamaan siellä oleviin asioihin”. Viafin GAS:ssa todettiin, että Impact on hyvä järjestelmä myös erilaisten työkalujen tekemiseen sekä kehittämiseen, ja sen kautta helpottaa monien tarkastusten suorittamista. ”Jos tällaista itse helposti muokattavaa työkalua ei olisi, miten se homma sitten tehtäisiin?”, Mänty haastaa.

Viafin GAS tekee turvallisuushavainnot QR-koodien avulla, ja niiden kautta tullut raportointi on saanut hyvän vastaanoton. ”Helppous on a ja o”, Mänty tokaisee ja kertoo luoneensa pääkäyttäjän työkaluilla vaivattomasti lomakkeita ja tarkistuslistoja kentälle. Henkilöstöllekään Impactia ei ole juurikaan tarvinnut markkinoida, sillä valtaosa käyttää järjestelmää QR-koodien kautta. Järjestelmän käyttö on helppoa ja yksinkertaista ja kuka hyvänsä kohteeseen mennessään voi tehdä havaintoja, eikä erillisiä käyttökoulutuksia ole tarvittu. ”Olennaisinta on, että koodin kautta aukeaa tarpeeseen soveltuva lomake”, Mänty huomauttaa.

Impact osana turvallisuus­kulttuuria

Viafin GAS:ssa on pitkä ja vahva turvallisuuskulttuuri, ja turvallisuus sekä työturvallisuus ovat heille äärettömän tärkeitä. Pikariskiarviot ja turvallisuushavainnot ovat toteutuneet jo vuosikymmenen ajan ja turvallisuuden työkaluja kehitetään jatkuvasti. Tarkoituksena on riskien tunnistaminen etukäteen: ennen työhön ryhtymistä pysähdytään hetkeksi ja pohditaan työhön mahdollisesti liittyvät riskit ja näin työtehtävät suoritetaan paremmin ja turvallisemmin. Raportoinnin arvoiset poikkeamat ympäristössä ja toimintaprosesseissa ovat usein tärkeitä kaikille, ja niistä voidaan oppia ja mahdollisesti estää tulevia tapaturmia tai epäkohtia. ”Turvallisuushavainnot ovat äärimmäisen tärkeitä ja tukevat turvallisuuden toteutumista”, Mänty muistuttaa.

Viafin GAS:ssa käytetään Impactia aktiivisesti turvallisuuden seuraamiseen ja henkilöstön kynnys tehdä turvallisuushavaintoja madaltuu koko ajan. ”Impact on hyvä työkalu kerätä asioita talteen siinä hetkessä, kun ollaan asioiden äärellä”, Mänty toteaa. Poikkeamien vaikutuksesta ja mahdollisista kustannuksista saa myös Impactin avulla vähän kenttätason analyysiä. Viafin GAS tarkastelee ja kehittää jatkuvasti toimintaprosessejaan. Impact on noussut työkaluksi, millä voidaan toteuttaa esiin nousseita tarpeita helposti. ”Kun tiedetään, että meillä on tällainen sangen sujuva työkalu niin se helpottaa ja madaltaa kynnystä lähteä muokkaamaan jotain asioita ja kehittämään uusia kokeilujakin”, Mänty avaa.

Impactin muokattavuus ja asiakaspalvelu tekevät vaikutuksen

Impact on vakuuttanut itsensä hyvinkin joustavaksi järjestelmäksi ja Männyn mukaan järjestelmä soveltuu käyttöön juuri helposti itse muokattavien ominaisuuksien takia. Ominaisuuksien määrä mahdollistaa myös uusien työkalujen kehittämisen ja soveltamisen mutkattomasti uuteen tarpeeseen. ”Kun meillä todetaan prosesseissamme jokin tarve niin pohditaan, voisimmeko me käyttää Impactia helppona työkaluna, jotta saataisi asioita eteenpäin” Mänty lisää.

Kriittisiä kommentteja järjestelmästä tulee todella harvoin, koska pääkäyttäjillä on mahdollisuus hyvinkin joustavasti muokata Impactin työkaluja ja henkilöstölle järjestelmästä on tullut osa arkipäivää ja työnsuorittamista. ”Nimenomaan QR-koodien käyttö helpottaa siinä mielessä, että kenenkään ei tarvitse kirjautua mihinkään ja jokaisella on matkapuhelin taskussansa millä sen voi tehdä elikkä QR-koodista kuva, muutama naputus ja homma siinä” Mänty toteaa.

Viafin GAS:ssa ollaan Impactin asiakastukeen ja ohjeistukseen tyytyväisiä, ja yhteistyö on mutkatonta ja helppoa.

Impact on käytössä myös muissa Viafin-konsernin yhtiöissä.

Varaa kanssamme esittely tai jätä yhteydenottopyyntö

You are currently viewing a placeholder content from HubSpot. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information