Asiantuntijapalvelut

Omaamme vahvan ja pitkän kokemuksen turvallisuus-, ympäristö- ja laatutoiminnan kehittämisestä. Tarjoamamme myös tarkkaan valittuja asiantuntijapalveluita, joiden avulla voit kehittää turvallisuustoimintaasi merkittävästi. Turvallisuuskulttuurin mittaaminen ja turvatuokioiden materiaalipankki tukevat sinua matkalla kohti parempaa HSEQ toimintaa.

Turvallisuuskulttuurin mittaaminen

Turvallisuuskulttuuri on perusta, jonka päälle rakennetaan yrityksen koko turvallisuustoiminta. Jos turvallisuuskulttuuri on heikolla tasolla, kaikki muut kehitystoimenpiteet ovat merkityksettömiä.

Kiwa auttaa kartoittamaan yrityksesi turvallisuuskulttuurin nykytilan juuri sinulle sopivalla tavalla verkkokyselyn, henkilöstön haastattelujen tai paikan päällä tehtävien katselmointien avulla. Näistä voidaan rakentaa juuri sinun tarpeeseen sopiva kokonaisuus.

Turvallisuuskulttuurikysely (verkko)

  • Kiwan tarjoama sähköinen kyselyalusta
  • Valmiit kysymyspatteristot
  • Vastaaminen anonyymisti mobiililaitteella tai tietokoneella
  • Tulokset kolmessa viikossa tilauksesta

Henkilöstön haastattelut

  • Suoritetaan organisaation eri tasojen avainhenkilöille
  • Hyödynnetään turvallisuuskulttuurikyselyn tuloksia
  • Kaksisuuntaisuus, jolloin haastattelija pystyy kirkastamaan samalla turvallisuuden kehitysalueita, tavoitteita sekä henkilöiden roolin tärkeyttä

Kohdevierailut ja katselmoinnit

  • Voidaan suorittaa haastattelujen yhteydessä
  • Käytännön todentaminen ja mahdollisuus syventää raporttia esimerkiksi kuvilla
  • Mahdollisuus spontaaneihin keskusteluihin kentällä

Turvallisuuskulttuurikyselyn toteuttaminen verkossa

Verkkokysely mahdollistaa koko organisaation tavoittamisen helposti ajasta ja paikasta riippumatta.
Tulokset saat kolmessa viikossa kyselyn aloittamisesta, jolloin pääset nopeasti kehittämään toimintaasi.

Kyselyn valmistelu

Luokittelevien kysymysten
määrittely

Valmiin kysymyspatteriston
läpikäynti ja muokkaukset

Kyselyn avaaminen Kiwan
sähköisen kyselyalustan kautta

Vastaaminen

Vastaaminen anonyymisti
mobiililaitteella tai tietokoneella

Tilanteen seuranta ja viestintä

Lopputulokset

Selkeä analyysi
turvallisuuskulttuuristi
nykytilanteesta

Turvallisuuskulttuurin vahvuudet
ja heikkoudet

Ehdotukset
kehitystoimenpiteistä

Pystymme myös tarjoamaan kattavan palveluvalikoiman tukemaan turvallisuuskulttuurisi kehittämistä,
joten mikäli pystymme sinut vakuuttamaan, voimme jatkaa kehitysmatkaa yhdessä.

Hyödyt

Z

Kiwalla on vahva kokemus ja erittäin kehittyneet menetelmät turvallisuus-kulttuurin kattavaan mittaamiseen sekä jatku-vaan kehittämiseen

Z

Verkossa suoritettava turvallisuuskulttuukysely on erinomainen ja tehokas tapa koko henkilöstön tavoittamiseen ajasta ja paikasta riippumatta

Z

Kysely ja tutkimus toteutetaan nopeasti, jolloin pääset myös nopeasti ja tehokkaasti kehittämään sekä hallitsemaan turvallisuustoimintaasi 

Z

Ratkaisun keveys ja helppous mahdollistaa säännöllisen mittauksen ja sitä kautta jatkuvan ja toimivan kehityksen todentamisen

Turvatuokioiden materiaalipankki

Ihminen tekee päivittäin kymmeniä päätöksiä, jotka vaikuttavat turvallisuuteen. Jotta päätökset olisivat hyviä, tulee henkilön turvallisuusosaaminen ja asenne turvallisuuteen olla kohdallaan. Esimiesten ja työntekijöiden väliset turvatuokiot ovat erinomainen ja tehokas tapa lisätä tuota keskustelua sekä osaamista. Haasteeksi organisaatioissa tulee yleensä turvatuokioiden heikko laatu, joka kiteytyy kahteen merkittävimpään puutteeseen; Esimiesten osaamattomuuteen pitää keskusteluja ja/tai huonoon turvatuokiomateriaaliin tai sen puuttumiseen kokonaan.

Esimiesten kouluttaminen on haastavaa ja turvatuokiomateriaalien tekeminen työlästä sekä kallista, eikä takeita laadukkaasta materiaalista ole.

Tarjoamme ratkaisua, jonka avulla pystyt kehittämään turvatuokioitasi juuri sinun tarvitsemallasi tavalla.

Turvatuokioprosessi

Autamme sinua luomaan ja kehittämään juuri sinun toimintaasi soveltuvan turvatuokioprosessin

Esimieskoulutus

Kehitä esimiestesi osaamista turvatuokioiden pitämisessä tarjoamamme verkkokoulutusten avulla

Turvatuokio materiaalipankki

Eri turvallisuuden osa-alueiden asiantuntijoiden rakentama materiaalipankki turvatuokioaiheista

Tällä hetkellä tarjoamme yli 300 turvatuokioaihetta tosielämän esimerkkeineen ja mieleenpainuvin kuvituksineen mm. seuraavista aihealueista:

N
Työturvallisuuslainsäädäntö
N
Sähköturvallisuus
N
Käsityökalut, koneet ja laitteet
N
Nostoturvallisuus
N
Kemikaaliturvallisuus
N
Trukit ja työkoneet
N
Vaaralliset työt
N
Varautuminen ja pelastustoiminta
N
Hätäensiapu
N
Henkilösuojaimet
N
Ympäristö, jätteet ja kierrätys
N
Varastot ja logistiikka
N
Matkustus- ja liikenneturvallisuus
N
Prosessiturvallisuus ja työympäristö
N
Inhimillinen tekijä

Hyödyt

Z

Valmiit asiantuntijoiden luomat materiaalit säästävät aikaa ja rahaa 

Z

Laadukkaat materiaalit eri turvallisuuden osa-alueiden
asiantuntijoiden toimesta

Z

Henkilöstön välinen keskustelu parantaa turvallisuuskulttuuria

Z

Laadukkaat turvatuokiot lisäävät koko henkilöstön turvallisuusperehdytystä