Turvallisuuskulttuuri

Turvallisuuskulttuuri on sekä näkyvä että näkymätön osa organisaation arkea ja edellytys turvalliseen työntekoon. Se on maaperä, jonka päälle rakennetaan koko yrityksen turvallisuustoiminta ja lähtökohta kaikille muille turvallisuuden kehitystoimenpiteille. Onneksi se on siis asia, johon voimme yhdessä vaikuttaa ja jota voimme kehittää.

Turvallisuuskulttuurin mittaaminen, kehittäminen ja johtaminen

Turvallisuuskulttuurilla viitataan yksilön ja ryhmän arvoihin, asenteisiin, käsityksiin ja käyttäytymiseen turvallisuutta kohtaan. Turvallisuuskulttuuri määrittelee näin suhtautumisen ja sitoutumisen turvallisuuteen sekä sen johtamiseen, ja sillä on suora vaikutus turvallisuuden tunnuslukuihin. Jos turvallisuuskulttuuri on heikolla tasolla, ovat kaikki muut turvallisuuden kehitystoimenpiteet turhia eikä toiminta kehity haluttuun suuntaan. Turvallisuuskulttuurin taso myös määrittää sen, miten hyvin turvallisuuden toimenpiteet ylipäätään toimivat.

Miksi turvallisuuskulttuuria täytyy mitata?

Turvallisuuskulttuurin johtaminen on kuin mitä tahansa johtamista. Mikäli käytössä ei ole riittävää tietoa on riskinä, että päätökset kehittämisen optimoinnista ovat vääriä. Tyypillisesti turvallisuuden mittareita ovat esimerkiksi:

 

  • Tapaturmataajuus
  • Turvallisuushavaintojen määrä
  • Turvallisuuskierrosten määrä

Nämä kuvaavat erityisesti lopputulosta, mutta jättävät laajuuden ja laadun monesti sivuosaan. Turvallisuuskulttuurin mittaamiselle päästään pureutumaan syvemmälle organisaation sisään ja näkemään vahvuuksia sekä heikkouksia organisaation eri osa-alueilla. Turvallisuuskulttuurin mittaaminen korostuu erityisesti silloin, kun organisaation turvallisuuden käytännöt ja kehitys on viety jo pitkälle. Tällöin keskiöön tulee ihminen: tiedon, taidon ja kulttuurin mittaaminen korostuu.

Turvallisuuskulttuurimittauksen suorittaminen verkossa erittäin tehokasta

Jotta turvallisuuskulttuuria voidaan johtaa ja kehittää, tulee sen nykytila myös tuntea. Tämä saadaan selvitettyä tehokkaasti suorittamalla turvallisuuskulttuurin mittaus. Kiwalla on hyvät toimintamallit turvallisuuskulttuurin mittaamiseen. Tehokkain ja helpoin tapa selvittää koko organisaation turvallisuuskulttuuri on suorittaa verkkokysely. Verkkokysely mahdollistaa koko organisaation tavoittamisen helposti ajasta ja paikasta riippumatta. Tulokset saat kolmessa viikossa kyselyn aloittamisesta, jolloin pääset nopeasti kehittämään toimintaasi. Kiwa selvittää turvallisuuskulttuurisi nykytilan, vahvuudet ja heikkoudet sekä antaa kehitystoimenpide-ehdotukset:

1. Kyselyn valmistelu
◆ Luokiteltavien kysymysten määrittely
◆ Valmiin kysymyspatteriston ja vastausvaihtoehtojen läpikäynti sekä mahdolliset muokkaukset
◆ Kyselyn avaaminen Kiwan sähköisen alustan kautta

2. Vastaaminen
◆ Vastaaminen anonyymisti
◆ Vastaus mobiililaitteella tai tietokoneella
◆ Vastaustilanteen seuranta ja viestintä

3. Lopputulokset
◆ Tulosten laadukas analysointi ja selkeä raportti turvallisuuskulttuurisi nykytilasta
◆ Turvallisuuskulttuurin vahvuuden ja heikkoudet
◆ Ehdotukset kehitystoimenpiteiksi

Turvallisuuskulttuuriselvityksen syventäminen haastatteluilla ja katselmoinneilla?

1.Turvallisuuskulttuurikysely verkossa
◆ Valmis kysymyspatteristo vastausvaihtoehtoineen
◆ Anonyymi vastaaminen QR -koodien ja linkkien kautta
◆ Vastaajien luokittelu taustakysymyksien perusteella
◆ Kiwan tarjoama sähköinen kyselyalusta
◆ Saatavilla useilla kielillä
◆ Tulosten analysointi ja raportointi
◆ Raportin esittely
◆ Tulosten analysointi ja raportointi

2. Henkilöstön haastattelu kyselyn pohjalta
◆ Suoritetaan organsiaation eri tasojen avainhenkilöille
◆ Hyödynnetään verkossa toteutetun turvallisuuskulttuurikyselyn tuloksia
◆ Keskustelu, jossa haastattelija pystyy kirkastamaan turvallisuuden kehitysalueita, tavoitteita sekä henkilön roolia

3. Vierailut ja katselmoinnit kohteessa
◆ Käytännön todentaminen ja mahdollisuus syventää raporttia esimerkiksi kuvilla
◆ Spontaanit keskustelut henkilöstön kanssa
◆ Voidaan suorittaa haastattelujen yhteydessä

Valitse Kiwa!

Kiwalla on vahva kokemus ja erinomaiset menetelmät turvallisuuskulttuurin mittaamiseen, tulosten analysointiin sekä jatkotoimenpide-ehdotusten määrittämiseen. Merkittävimmät hyödyt yhteistyöstä Kiwan kanssa ovat:

Erittäin kustannustehokas tapa toteuttaa turvallisuuskulttuurimittaus

Laadukas raportti, jossa tarkka analyysi tuloksista ja kehitysehdotukset

Erinomainen kyselyalusta, jolla tavoitat helposti koko henkilöstön

Sähköinen kyselyalusta mahdollistaa vastaamisen kaikilla laitteilla

Anonyymi vastaaminen QR -koodin tai linkin kautta madaltaa vastaamisen kynnystä

Vastaustilanteen seuranta ja tulokset ovat käytettävissä kolmessa viikossa kyselyn käynnistämisestä

Kiwa on vahva kumppani kyselyn jälkeen ja tarjoaa tukea turvallisuuskulttuurin kehittämiseen ja mittaamisen

Ratkaisun keveys mahdollistaa säännöllisen mittauksen ja jatkuvan toiminnan kehittämisen

Lue kokemuksia turvallisuuskulttuurin mittaamisesta

Kiinnostuitko? Varaa keskustelu tai pyydä tarjous

Voit varata esittelyajan, jossa voimme keskustella juuri sinulle sopivasta tavasta turvallisuuskulttuurin mittaamiseen ja kehittämiseen. Voit myös pyytää tarjousta, jolloin olemme sinuun yhteydessä tarkentavien tietojen osalta.