Turvallisuushavainnot: turvallisuuskulttuurin peruspalikat

Turvallisuus työpaikalla on ensiarvoisen tärkeää sekä työntekijöiden että organisaation menestyksen kannalta. Yksi tehokkaimmista tavoista edistää turvallisuutta on luoda vahva turvallisuuskulttuuri, joka perustuu avoimeen kommunikaatioon ja aktiiviseen havainnointiin.