Blog

Keep up with the latest news and updates.

Viafin GAS

Viafin GAS

Impact on joustava työkalu toiminnan ja turvallisuuden kehittämiseen Viafin Service on teollisuuden rakentamiseen ja kunnossapitoon erikoistunut konserni, jolla on seitsemäntoista yksikköä Suomen merkittävimmissä teollisuuden keskittymissä. Viafin GAS liittyi osaksi...

lue lisää
6 askelta kohti parempaa turvallisuuskulttuuria

6 askelta kohti parempaa turvallisuuskulttuuria

Turvallisuuskulttuuri on sekä näkyvä että näkymätön osa organisaation arkea ja ehdoton edellytys turvalliseen työntekoon. Ilmiönä turvallisuuskulttuuri on alati muuttuva ja siinä yhdistyvät sosiaaliset ilmiöt työyhteisössä, yksilölliset psykologiset tekijät sekä...

lue lisää
Metso Oyj

Metso Oyj

Impact parantamaan turvallisuuden kehittämistä Metson Tampereen tehtaan käyttöön valittiin Impact -järjestelmä, koska silloiset käytössä olleet järjestelmät eivät tarjonneet heille sopivia työturvallisuuden kehittämiseen...

lue lisää

Savon Voima

Impact auttoi Savon Voimaa monikymmenkertaistamaan turvallisuushavaintojen määrän Savon Voima otti Impact -turvallisuusjärjestelmän käyttöön kesällä 2016. Uuden järjestelmäratkaisun myötä haluttiin siirtyä kohti kokonaisvaltaista riskienhallinta, turvallisuuskehitys...

lue lisää
Rudus Oy

Rudus Oy

Helpompaa tilastointia ja valvontaa Impact-järjestelmän avulla Vaikka uutta opittavaa oli paljon, sujui Impactin käyttöönotto Toropaisen mukaan ilman suurempia ongelmia siitäkin huolimatta, että mobiiliraportointijärjestelmä otettiin käyttöön kerralla koko...

lue lisää
Finnsementti Oy

Finnsementti Oy

Havaintojen käsittelyn ja korjaavien toimenpiteiden varmistamisen merkittävä parantuminen Impactin avulla Finnsementin vanha turvallisuushavaintojen käsittelyjärjestelmä sai väistyä Impactin tieltä yrityksen Intranetin uudistuksen yhteydessä. ”Vanha...

lue lisää
Skanska

Skanska

Tehokkuutta ja laatua TR-kierrosten tekemiseen Skanskalla päätettiin siirtyä pois TR-kierrosten paperilomakkeista ja ottaa käyttöön sähköinen HSE järjestelmä kentältä saadun palautteen perusteella. Paperityön vähenemisen lisäksi valokuvien ottamiseen ja raporttiin...

lue lisää